Historycy


Strona w opracowaniu.
Zadaniem tej strony jest przybliżenie dorobku i profilu badawczego historyków polskich i ukraińskich zajmujących się po 1945 r. stosunkami ukraińsko-polskim XIX i XX w., przedstawienie wybranej bibliografii prac każdego z nich, a także w miarę możliwości udostępnienie tekstów naukowych ich autorstwa. Opracowywane są materiały dotyczące pierwszej grupy historyków:

Ihor Cependa
Roman Drozd
Grzegorz Hryciuk
Władysław Filar
Ihor Iliuszyn
Michał Klimecki
Eugeniusz Misiło
Grzegorz Motyka
Jan Pisuliński
Wołodymyr Serhijczuk
Andrzej Leon Sowa
Jarosław Syrnyk
Ryszard Torzecki