UB i SB wobec Ukraińców 1944-1989

Ukraińcy w dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej/Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989. Materiały

Projekt ma na celu dostarczenie naukowych informacji historycznych o Ukraińcach lub osobach posiadających ukraińskich przodków w państwie polskim po II wojnie światowej. Prawo dostępu do dokumentów archiwalnych o sobie samym oraz swojej rodzinie to jedna z wolności obywatelskich.

Obywatele polscy narodowości ukraińskiej w latach 1944–1989 byli grupą ludzi poddanych inwigilacji. Jej rozmiarów nikt dotychczas nie starał się określić i nie zajął się ustaleniem jej skutków. Systematyczna i głęboka inwigilacja człowieka przez organy przemocy doprowadzała do dramatów rodzinnych, nie dała równych szans awansu, zatrzymała rozwój ukraińskiej mniejszości narodowej, zdestruowała komunikację wewnątrzgrupową i społeczno-kulturalne podstawy jej bytu. Stanowiła jeden z głównych powodów polonizacji. Doprowadziła do tego, że do dziś część osób dotknięta pośrednio przemocą nie zna swego ukraińskiego rodowodu, nie wie, iż ich przodkowie pod naciskiem organów państwowych ukrywali swą osobistą historię i tożsamość. Przemoc niezidentyfikowana i nieprzepracowana zagraża nadal i staje się powodem jej ewentualnego powrotu.

Źródłem informacji są dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakres informacji odpowiada ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. Podane informacje nie wyczerpują informacji obecnych w źródłach, których jest o wiele więcej.

Wybór nazwisk, sposób redagowania oraz czas ukazywania się rekordów informacyjnych nie jest dyktowany jakimikolwiek wcześniej ustalanymi kryteriami innymi, niż ukraińska – rzeczywista lub domniemana w dobrej wierze – narodowość osoby i jej obecność w dokumentach historycznych. Zaliczenie kogoś do narodowości ukraińskiej może być obarczone nieścisłością: dokument lub jego kontekst nie zawsze odpowiadał indywidualnemu poczuciu narodowemu danej osoby.

Żaden rekord nie określa genezy, pochodzenia, momentu pojawienia się i przeznaczenia końcowego spraw, których mogły dotyczyć w działaniach służb wewnętrznych. Nie stanowi jakiejkolwiek sugestii pod tym względem, źródła oceny lub klasyfikacji. Nie reprodukuje stylistyki, zabarwienia czy kontekstu dokumentów, skąd został zaczerpnięty. Minimalizowane są dane osób urodzonych później niż 100 lat temu.

Rozmiary informacji mają charakter dynamiczny (mogą się zwiększać lub być korygowane). Zawartość czy styl każdego rekordu nie zawsze mogły być znormalizowane czy podobne.

Za nieścisłości wynikłe z powodu nie zawsze rzetelnych danych zawartych w źródłach, np. nieprawidłowego brzmienia nazwisk, z góry przepraszam.

Przyrost rekordów można śledzić w Facebook na stronie: Apokryf Ruski.

Przemyśl, 19.09.2017 r. Bogdan Huk

* * *
A
Adamiak Michał – ur. w 1928 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Andruszczak Olga – ur. w 1924 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Artym Stefania – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Ałtasiak (Atłasiuk?) Izydor – ur. 19 V 1889 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
B
Bachowski Józef – ur. 1897 r., Kormanice powiat Przemyśl; ujęty w kwestionariuszu osobowym na członków OUN w rejonie I nadrejonu „Chłodny Jar” Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie w 1984 r.
Bachórska Anna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczek (Baczyk?) Włodzimierz – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczyński Jarosław – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bajus Piotr – ur. w 1919 r., Pętna powiat Gorlice; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Bak Józef – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; materiał obciążający dostarczał informator „Dunaj”.
Bak Zachar – ur. w 1913 r., Tudorkowice powiat Sokal; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Banderowski [Bandrowski?] Stefan – ur. 15 III 1896 r., Olszanica powiat Lesko; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.
Barc Józef – przed 1947 r. zam. w Siedliskach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bardziński [imienia brak] – przed 1947 r. zam. w Rybotyczach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Batuch (Batruch?) Maria – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Batusz Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IV 1946 r.
Bawolak Bazyli – ur. w 1921 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Biały Władysław – przed 1947 r. zam. Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bicz Kazimierz – ur. w Jabłonicy powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego.
Bida Stefan – ur. 10 I 1924 r., Wierchomla Mała, aresztowany 29 I 1947 r.
Bilik Andrzej – s. Michała i Marii Tabisz, ur. 1898 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Kamiennej Górze rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko”.
Bilik Emilian – ur. 1928 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Błachuta Ferdynand – ur. 1914 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Biłanycz Jan – s. Jerzego i Marii zd. Gułycz, ur. 6 Vii 1910 r., Wola Matiaszowa powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Błażejowska Stefania – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bodak Teodor – s. Antoniego i Julii zd. Chudziak (?), ur. 16 III 1908 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Zimnej Wodzie powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Bodniewicz Jan – ur. 11 IX 1901 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Bogdan Mikołaj – przed 1947 r. zam. w Ulucz powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bogiera (Bugiera?) Augusta – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Piotr – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Wiktoria – c. Dymitra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bryszcz Jan – ur. w 1929 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Buraczek Stefan – ur. w 1926 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Bybel Andrzej – ur. w 1925 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców związanych z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Damian – ur. 31 VIII 1905 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Grzegorz – ur. 4 V 1904 r., Krzywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Michał – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. skazany na karę więzienia za udział w ukraińskim ruchu antykomunistycznym i niepodległościowym na Łemkowszczyźnie w latach 1947–1947; wzmiankowany w 1952 r. przez PUBP w Bolesławcu w ramach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Piotr – ur. w 1929 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. więzień obozu koncentracyjnego w Jaworznie w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Teodor – ur. w 1926 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. skazany na karę więzienia za udział w ukraińskim ruchu antykomunistycznym i niepodległościowym na Łemkowszczyźnie w latach 1947–1947; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
C
Car Stefan – s. Spirydona i Ołeny zd. Kowalczyk, ur. 9 XI 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Chałkowicz (Halkowicz?) Dymitr – s. Szymona, ur. w 1911 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chałkowicz (Halkowicz?) Tatiana – ur. w 1921 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chilkiewicz [Hiłkewicz] Józef – ur. w 1921 r., Stary Pawłów powiat Biała Podlaska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Cichoń Jan – ur. 3 III 1920 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.
Cidyło Eliasz – ur. w 1900 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Cidyło Jan – s. Zofii Cidyło, ur. 5 X 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Cidyło Jan – s. Piotra i Stefanii, ur. 19 X 1901 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Chomiak Aleksander – ur. Wawrzka, aresztowany 4 IV 1947 r.
Chomiak Aleksander – s. Andrzeja i Marii, ur. 28 V 1897 r., Czarna powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Gawronach powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Choroszczuk Anna – ur. w 1929 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Barbara – c. Antoniego, ur. 5 XI 1894 r., Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Wasyl – s. Józefa, ur. 11 III 1887 r., 1887 r., Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chylak Piotr – s. Jana i Salome zd. Gombec, ur. 16 VI 1895 r., Binczarowa powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Chytry Jan – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Cichański Bogdan – s. Aleksandra i Olgi Zięby, ur. 20 I 1896 r., Przemyśl; zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Cidyło Teodor – s. Zofii Cidyło, ur. 10 III 1914 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Cybenko (Cebenko?) Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Czarnota Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Czerniakiewicz Pelagia – c. Michała i Pelagii, ur. 11 I 1909 r. w Wołkowyi; po akcji „Wisła” zam. w Marcinowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Czerniga Andrzej – s. Andrzeja i Marii Stachury, ur. 1901 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Eugeniusz – ur. 1927 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Franciszek – ur. 1922 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerwińska Emilia – ur. 1925 r., Młodowice powiat Przemyśl; odnotowana w 1978 r. w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.
D
Daćko Jakub – s. Maksyma i Agaty Kotowskiej, ur. 3 III 1902 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Darowski Piotr – s. Daniela, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Dąbrowski Szymon – s. Adolfa, ur. 16 IX 1910 r., zam. w Roztoka Wielka powiat Nowy Sącz, aresztowany w 1946 r.
Dedzio Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Dejnek Anna – ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Jan – s. Łukasza, ur. w 1910 r. w Kaplonosach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Maria – c. Józefa, ur. w 1902 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Demczar Bazyli – s. Dymitra i Antoniny, ur. 10 V 1914 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Bogdan – brat Bazylego Demczara, ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Dymitr – s. Piotra I Anny, ur. 25 V 1885 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Szymon – ur. w 1919 r., Krzywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demko Paweł – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Demkowicz Dymitr – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Demkowicz Józef – ur. w 1902 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Mikołaj – ur. w 1929 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Leon – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Deńko Mikołaj – ksiądz greckokatolicki; ur. 29 XI 1905 r., Besko powiat Sanok, w latach 70. zam. w Krakowie, ul. Augustiańska; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Dokla Teodor – s. Grzegorza i Anastazji Chwatyk, ur. 3 III 1899 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Dmytryk (Dymitryk) Jarosław – s. Jana, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dmytryk (Dymitryk) Katarzyna – c. Tomasza, przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dmytryk (Dymitryk) Piotr – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dobrzański Antoni – s. Ilka, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Drabińczak Dymitr – ur. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Drobosz Cyryl – s. Prokopa, ur. 1889 r., Darów, aresztowany 6 VIII 1946 r.
Drozd Michał – s. Grzegorza i Marii, ur. 20 XII 1880 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Dubik Maria – po akcji „Wisła” zam. na terenie powiatu Braniewo, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako łączniczka w strukturach ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Dudyk Andrzej – s. Jakuba, ur. 23 X 1890 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Anna – c. Pelikana (?), ur. 25 II 1897 r., Tylicz powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Jakub – ur. 1928 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Maria – ur. 1923 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Piotr – ur. 1924 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Teodor – ur. 1920 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dziadyk Mikołaj – s. Antoniego, ur. 12 IV 1914 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Dziadyk Wasyl – s. Antoniego i Anny, ur. 15 II 1907 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Dziamba Stefan – s. Stefana i Marii, ur. 9 I 1895 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Dziopa Piotr – ur. w 1922 r. w Jasionce powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Dziubiński Błażej – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.
Dziubiński Józef – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.
Dziubiński Michał – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.
F
Farion Maria – ur. w 1925 r., Jarosław powiat jarosławski; objęta sprawdzeniem operacyjnym „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach jako obywatelka USA, która przybyła do Polski w 1976 r.
Fedorko Antoni – s. Bazylego i Tekli, ur. 15 VII 1895 r., Gładyszów powiat Gorlice; aresztowany przez WOP 3 II 1946 r. Rz, 00377/4, t. 10, k. 1; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.
Fedzio Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Feszak Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.
Feszeryn Wasyl – ur. w 1927 r., Kobylnica Wołoska powiat Lubaczów; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Fil Mikołaj – s. Dymitra, ur. 9 XI 1921 r., Polany Surowiczne, aresztowany 6 VIII 1946 r.
Fila Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Filipiak Antoni – ur. w 1920 r., Powroźnik powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Firych Aleksander – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
G
Gal Leon – wyciąg z doniesienia informatora „Buk” z 9 sierpnia 1957 r.: „[…] pochodzi on ze wsi Łosie powiat Gorlice, a z tej wioski jest trochę ludności na moim terenie, dlatego spytałem dnia 25 VIII br. jego krewnego nazwiskiem Moskwa, zamieszkałego w Kochlicach powiat Legnica. Spytałem go, gdzie jest obecnie Leon Gal i co spowodowało, że on, będąc synem starorusina, zajął tak wybitne stanowisko w Ukraińskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym [chodzi o UTSK – B.H.]. Moskwa odpowiedział, że Gal mieszka obecnie w Wołowie i jest pod wpływem swej matki nauczycielka, która bardzo kocha, a ponieważ ona była zaciętą nacjonalistką ukraińską i zupełnie odseparowała syna od wpływów ojca, dlatego wszystko to, co obecnie robi, to robi pod dyktat matki. «Przez tę Ukrainę większość naszej rodziny u niego nie bywa». Na tym skończył”.
Galik Jan – ur. 30 VIII 1905 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkał w Powroźniku; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Garbowski Stefan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Gbur Stefan – s. Bazylego i Zofii zd. Skrypak, ur. 5 XII 1913 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.
Gierczak Ludwik – s. Franciszka, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IX 1946 r. Głowacz Jerzy – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Gocz Teodor – „Teodor Gocz jest nadal we wsi Zyndranowa powiat Krosno woj. Rzeszów. Tam organizował UTSK, ale z wynikiem ujemnym. Ojciec jego, żyjąc w Kanadzie, dowiedział się jako starorusin, że syn jego jest Ukraińcem, za co go zbeształ i obiecał w ogóle wydziedziczyć i nic nie posłać, jak się nie wyrzeknie nacjonalizmu ukraińskiego. Syn jak na razie nie zmienił postępowania. Wg powiedzenie Wojcica Włodzimierza, zam. w Zyndranowej pow. Krosno, Gocz powiedział, że musi zemścić się za długoletnie więzienie, a ponieważ siedział za ideę ukraińską, dlatego ona mu droga”. Wyciąg z donosu źródła PUBP w Lubiniu „Buk” z 13 XI 1957 r.
Grycz Adam – s. Daniela i Anastazji, ur. 15 III 1915 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Grycz Mikołaj – s. Heleny, ur. 2 X 1899 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Grycz Mikołaj – ur. w 1929 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Guzelak [Huzelak] Maria – c. Hryhorija, ur. 1887 r., Wisłok Wielki, aresztowana 6 VIII 1946 r.
Guzelak [Huzelak] Teodor – s. Wasyla, ur. 1 III 1886 r., Wisłok Wielki, aresztowany 6 VIII 1946 r.

H
Habryliw (Habryła?) Stefan – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, w 1968–1969 r. pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie.
Hacura [imienia brak] – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Hajdukiewicz Włodzimierz – ksiądz greckokatolicki, po akcji „Wisła” zamieszkały w Szprotawie; w 1952 r. wymieniany w kontekście kontaktów z byłymi parafianami z Krzywej w powiecie gorlickim w prowadzonym przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniu obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Hałajda [Gałajda] Teodozja – c. Szymona, ur. 3 III 1927 r., Roztoka Wielka, aresztowana 2 VII 1946 r.
Hamielak Stefan – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 1946 r.
Harajda Piotr – w 1956 r. organizator UTSK we wsi Niemstów w powiecie Lubin, po wyjeździe do USA włączył się działalność w Organizacji Obrony łemkowszczyzny. W dniu 23 III 1957 r. funkcjonariusz PUBP w Lubinie opisał doniesienie agenturalne informatora „Błyskawica”: „W […] rozmowie z Harajdą [w oryginale: Herajdą – B.H.] Piotrem wywnioskowałem, że w terenie tutejszego powiatu ma działać jakaś organizacja ukraińska, w której bierze czynny udział w/w. Wymieniony nadmienił, że wystosowali oni specjalną petycję do posła Wojtysiaka z żądaniem przedłożenia jej w Sejmie. Żądania zawarte we petycji to przyznanie prawa własności gospodarstw, z których zostali wywłaszczeni i powrót na koszt państwa na te tereny. Utworzenie szkół z ukraińskim językiem nauczania jak obowiązkowym w tych wszystkich szkołach, w których jest więcej, jak sześcioro dzieci pochodzenia ukraińskiego, otwarcie gimnazjum ukraińskiego prawdopodobnie w Przemyślu oraz wiele innych spraw […].
Harchor Grzegorz – ur. w Przegonina, powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Dunaj”.
Haworuszko Daniel – s. Jana i Taciany zd. Kusznieruk, ur. 15 IV 1909 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Haworuszko Maksym – s. Jana i Tacjany zd. Kusznieruk, ur. 2 II 1902 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Herbert [Cherbet?] Józef – s. Andrzeja, ur. 6 I 1910 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Herbert [Cherbet?] Marta – c., ur. 12 VII 1915 r., 1915 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Hezja Szymon – ur. 27 I 1919 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.
Hłozyk Jan – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Hnatyszak Antoni – s. Michała i Marii Witiak, ur. 27 VII 1913 r., Wierchomla Wielka powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały we wsi rodzinnej; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Hnatkiewicz Teodor – ur. 1 III 1880 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Hołowacz Michał – ur. 14 V 1914 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Hołyniec (Chołyniec) Paweł – s. Jana i Matrony zd. Macyna, ur.14 VIII 1907 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Homiak [Chomiak] Włodzimierz – ur. 25 XI 1926 r., Binczarowa, aresztowany 5 V 1947 r.
Homkowicz Jan – ur. 11 II 1904 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Homołka Józef – s. Ambrożego, ur. 19 I 1906 r., Berest, aresztowany w 14 VII 1946 r.
Hopej Asafat – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Hopej Maria – ur. w Łosiu powiat Nowy Sącz, aresztowana 6 VII 1946 r.
Hopko Aleksy – s. Jana, ur. w 1922 r., Cetula powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Horbal Aleksy – s. Pawła i Melanii Horbal, ur. 12 X 1903 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Piotr – ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Stefan – ur. 1927 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Horbal Stefan – s. Jana i Zofii, ur. 5 XIII 1899 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Wasyl – ur. w 1928 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Hreńko Natalia – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Wołodz powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Horodyński Ryszard – ur. 8 VII 1925 r., zam. Nowy Sącz, aresztowany 5 IX 1946 r.
Hreńko Stefania – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Jasionów powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Hryćko [w oryginale Trycko] Anna – c. Konstantyna, ur. w 1910 r., Banica, aresztowana 3 II 1947 r.
Hudzio Stefan – s. Jana i Rozalii Pałasz, ur. 1909 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Hutman Anna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 IX 1946 r.
I
Ikoniak Helena – ur. w 1927 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Ikoniak Stefan – ur. 6 III 1896 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Ilczyszyn Józef – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Iwańczyk Bogdan – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
J
Jaceniuk Jan – ur. 16 III 1909 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Jaceniak Michał – ur. w 1919 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Jachimiuk Aleksandra – ur. 1917 r., powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Anna – c. Stefana, ur. 10 V 1874 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Michał – s. Jana, ur. 10 XI 1919 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jacuła Antoni – ur. w 1922 r., Żernica Wyżna powiat Lesko; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.
Jałowy Dymitr – ur. w 1924 r., Opaka powiat Lubaczów; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Janoszczyk Maria – ur. w 1923 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Janta Andrzej – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Jarosz Michał – ur. w 1921 r., Laszki powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Jasinczak Jerzy – ur. 4 IV 1924 r., Montkarl [tak w oryginale – B.H.] w USA, zam. Wawrzka, aresztowany 24 X 1946 r.
Jawornicki Jan – s. Grzegorza, ur. 10 XI 1909 r. w Jaworniku powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.
Jaworski Stefan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 24 IX 1946 r.
Jedynak Piotr – s. Antoniego, ur. 30 III 1907 r., Roztoka Wielka, aresztowany 2 VIII 1947 r.
Jurczak Maria – c. Dymitra Pełeńskiego, ur. 18 VIII 1920 r., Bandrów; po 1947 r. zam. w Przemyślu; odnotowana w 1976 r. jako osoba potencjalnie podejrzana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.
K
Kaczmarski Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Kaczor Andrzej – ur. 1923 r., Rozdziele powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Kaliniak Włodzimierz – s. Piotra i Praksedy, ur. 2 II 1913 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kaliszczuk Jan – s. Romana i Ksenii Mazurak, ur. 10 XI 1902 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kamiński Jan – ur. w 1923 r., Wietlin powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Korobowik Stefan – ur. w 1901 r., Wietlin powiat Jarosław; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kebtesz Adam – s. Stefana, ur. 13 IV 1903 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kapłon Teofil – ur. w 1920 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kebtesz Melania – c. Romana, ur. 11 I 1907 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kebtesz Władysław – s. Stefana, ur. 11 IV 1913 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kędzielski Michał – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Kieler (Keler?) Maria – c. Franciszka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kijowski Józef – przed 1947 r. zam. w Porębach powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?)przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kiłoczko Józef – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Klimkiewicz Genowefa – c. Pawła i Tekli z domu Filipczak, ur. w 1912 r., Poturzyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Klimkowska Janina – ur. w 1922 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Klimkowski Piotr – s. Semka, ur.10 VIII 1915 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Klisz Stefan – ur. w 1925 r., Cetula powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Koban Asafat – s. Agafii, ur. 9 XI 1914 r., Czyrna, aresztowany 9 X 1946 r.
Koban Asafat – s. Eliasza, ur. w 1914 r., Czyrna, aresztowany 10 XII 1946 r.
Kocan Jan – ur. w 1921 r., Komańcza powiat Sanok; w 1949 r. objęty sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem przez PUBP w Bartoszycach.
Kochan Jan – ur. 16 V 1898 r., Horynka [Florynka?] powiat Nowy Sącz; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Koczenasz Halina – ur. w 1926 r. w Wilejce, w 1965 r. naczelnik Wydziału III KWMO w Opolu otrzymał informację o zmianie jej miejsca zamieszkania w 1960 r. z Wrocławia na Racibórz.
Koczenasz Jan – ur. w 1926 r. w Przemyślu, w 1965 r. naczelnik Wydziału III KWMO w Opolu otrzymał informację o zmianie jego miejsca zamieszkania w 1960 r.
Kolada Anna – c. Jana, ur. 11 XI 1899 r., Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kolada Mikołaj – s. Grzegorza, ur. 31 XII, Rzeszczyn powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kołtko (Kołtyka) Andrzej – ur. 3 XII 1911 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kołtun (Kowtun) Katarzyna (Janina?) – c. Macieja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kon Antoni – s. Jana i Anny zd. Porębicka, ur. 3 III 1907 r., Baligród powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Koncik Paweł – ur. 13 III 192[?] r., Tylicz, aresztowany 5 V 1947 r.
Konopelski Władysław – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kopcio Anna – po akcji „Wisła” miała zamieszkiwać na terenie powiatu Pasłęk, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako członek ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Kopcza Andrzej – s. Piotra, ur. 14 IV 1923 r., Piorunka, aresztowany w Tyliczu w [1946 r. ?].
Korneluk Stefan – ur. 28 XII 1897 r., Kotów powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Korobczak Wasyl – s. Andrzeja i Julii, ur. 1 I 1908 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kostecki Józef (vel Krawiecki Józef) – po akcji „Wisła” zam. w Złotowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.
Kostek Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kostek Dymitr – ur. 26 X 1903 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Kosowski Włodzimierz – ur. 17 XII 1855 r., Łuków, zam. Krynica, ul. Zielona, aresztowany 31 V 1947 r.
Kostyk Maria – c. Jana, ur. 28 X 1919 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kostyk Wasyl – ur. 24 IV 1903 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatorów „Wisła”, „Dunaj”.
Koszeluk Adam – s. Daniela, ur. 8. XI 1913 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Anna – c. Piotra, ur. 8 VIII 1888 r., Krasówka powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Szczepan – ur. 1920 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kot Jan – s. Teodora i Marii zd. Gełeta, ur. 19 V 1900 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kot Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kowal Grzegorz – s. Teodora i Agaty Ferkow, ur. 10 X 1909 r. w Kalnikowie powiat Przemyśl; w 1949 r. objęty przez PUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Kowal Piotr – ur. w 1920 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Anna – c. Mirona, ur. 1 XII 1912 r., Lipówka powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Anna – c. Bazylego, ur. w Gładyszowie powiat Gorlice; obecna w materiałach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonego w 1953 r. przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Bazyli – s. Klemensa i Marii zd. Dziamba, ur. 7 VIII 1900 r., Gładyszów powiat Gorlice; obecny w materiałach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonego w 1953 r. przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Eudokia – ur. 1923 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – s. Nikodema, ur. 15 I 1901 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – ur. w 1928 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Mikołaj – ur. 12 VII 1907 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kowalski Dymitr – ur. w 1923 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowaliszyn Aleksander – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
Kozak Lubomira – w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Kozak Wasyl – s. Justyna i Tatiany z domu Nieców, ur. w 1903 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
„Kozłowski” – ur. w Zaradawa, powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; jako agent MBP wykorzystywany m.in. do agenturalnego rozpracowania byłych członków ukraińskiego ruchu oporu „Zaporożec” prowadzonego przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.
Krawczuk Paweł – s. Eliasza, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kret Jan – ur. w 1920 r., Męcina Wielka powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kret Katarzyna – ur. w Chotyńcu powiat Jarosław; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęta przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.
Król Jan – ur. w 1919 r., Wola Cieklińska powiat Jasło; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.
Królewski Józef – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Krupa Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Krupa Mikołaj – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Krupa Nikifor – ur. 1928 r., Lubycza Królewska powiat Rawa Ruska; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Krupiak Wasyl – ur. w 1881 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Krynicki Jan – ur. 13 VI 1913 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Krynicki Jan – ur. w 1918 r., Nowa Wieś powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Krysa Jan – zam. w Lubiążu pow. Wołów, w 1968–1969 r. pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w związku z tym, że korespondował z Eliaszem (Ilkiem) Myrną zam. w RFN.
Kryszczyk Mikołaj – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Ksynik (Ksenik? Ksenycz?) Jan – s. Michała i Anastazji zd. Karlik, ur. 16 III 1908 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kubach Piotr – ur. w Mołodyczu powiat Jarosław; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kucy Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kucza Bazyli – ur. 11 I 1906 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Kulchan Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Jesionów powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kuncik Paweł – ur. w 1922 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kuper Andrzej – s. Aleksandra i Paraski, ur. 3 XII 1912 r., Kulaszne powiat Sanok; scharakteryzowany w 1949 r. w sprawozdaniu WUBP w Olsztynie jako osoba, na którą PUBP w Bartoszycach założył sprawę ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem.
Kurpiak Józef – s. Teodozego i Marii zd. Szmigielska, ur. 28 XII 1893 r., zam. w Stary Sącz, aresztowany 22 III 1945 r.
Kuska Jan – ps. „Maj”, zam. we wsi Hułuczków powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kuziak Dymitr – s. Stefana i Oryny Kańczugi, ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuziak Paweł – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Kuziak Michał – s. Leona i Ahafii zd. Lozczyk, ur. 5 VIII 1916 r., zam. w Nowy Sącz, aresztowany 4 IV 1945 r.
Kuźmiak Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kuźmicz Jan – s. Grzegorza i Rozalii, ur. 12 IV 1901 r. w gminie Gładyszów, po akcji „Wisła” zam. w Szewcach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuźmicz Wasyl – ur. w 1929 r. w powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Zajęczynie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuźniarska Stanisława – s. Marka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kwoczka Wasyl – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Kwoczko Michał – ur. w 1902 r., Jasionka powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kwoka Maria – s. Józefa, ur. 25 II 1910 r., Izby, aresztowany 29 I 1947 r.

L
Lach Helena – c. Jakuba, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Lasz Józef – s. Daniela i Anny, ur. 8 I 1910 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Lasz Włodzimierz – s. Daniela i Anny, ur. 30 I 1917 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Lechowicz Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 IX 1946 r.
Lełyta Aleksander – s. Bazylego i Marii Cichoń, ur. 20 X 1895 r., USA; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Leonkiewicz Wojciech – ur. 19 III 1884 r., Hoczew (?) w powst Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Leszko Jan – s. Teodora, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VII 1946 r.
Leszko Maria – ur. 11 I 1927 r., Wawrzka, aresztowana 27 VI 1947 r.
Leszków Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Lewczuk Jan – ur. w 1919 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty rozpracowaniem przez PUBP w Lubiniu obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Lewicki Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Huzele powiat Leski, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Lichacz Jan – s. Jerzego i Marii, ur. 9 IX 1919 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Lichacz Michał – s. Jerzego i Marii, ur. 1912 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczali agent „115” i informator „Kozłowski”.

Ł
Łabowski Leon – s. Justyna, ur. 4 II 1912 r., Berest, aresztowany 16 VII 1946 r.
Łobziński Jan – ps. „Mecz”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Łabowski Władysław – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.

M
Maciejowski Jan – s. Matweja [tak w dokumencie], ur. 26 VI 1917 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.
Madzik Jan – s. Daniela i Anny, ur. 10 XII 1893 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, potem zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Madzik Józef – ur. w 1920 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Madzik Maciej – ur. w 1925 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madzik Teodor – s. Szymona i Pelagii Cap, ur. 19 IX 1900 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madaj Bogdan – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Magoła Jerzy – ur. w 1925 r., Werchrata powiat Rawa Ruska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w grudniu 1944 r.
Makuch Bazyli – s. Andrzeja i Teodozji, ur. 16 III 1916 r. Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Makuch Bazyli – s. Wasyla i Anny zd. Dziadyk, ur. w 1923 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Malesza Antoni – ur. 4 XII 1927 r., Florynka, zam. Nowy Sącz, aresztowany 27 VIII 1946 r.
Maliczowski Włodzimierz – ps. „Kucharenko” (?), zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Małoszko Andrzej – s. Tadeusza i Ewy zd. Łozińska, ur. 10 I 1910 r., zam. Grybów, aresztowany 8 III 1945 r.
Markowicz Szymon – ur. w 1922 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Maslejak Jan – ur. w 1926 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Maslej Paweł – s. Romana z Pelagii Szyposz, ur. 18 VIII 1911 r., zam. w Nowa Wieś powiat Nowy Sącz, aresztowany 3 III 1945 r.
Maslejak Maria – ur. w 1922 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Maslejak Stefan – s. Tomasza i Melanii zd. Ikoniak, ur. w 1920 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Masłej Julian – s. Andrzeja, ur. 27 VI 1897 r., Uhryń, aresztowany 5 VII 1946 r.
Mastyło Jerzy – ur. w 1906 r., Krywe powiat Lesko; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w kwietniu 1945 r.
Maślak Tomasz – s. Dymitra i Marii z Jakowskich, ur. w 18(?), Baligród powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Matuszewska Irena (Ksenia) – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążana przez informatora „Dunaj”.
Melnyk Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VII 1946 r.
Mączak Stefan – s. Józefa, ur. 26 X 1917 r., Berest, aresztowany 2 VIII 1946 w Bereście.
Mączak Wasyl – s. Józefa, ur. 20 IV 1926 r., Berest, aresztowany w Bereście 2 VIII 1946 r.
Michalczyk Bazyli – s. Jacentego i Pelagii, ur. w 188(?) r., Rabe powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Michaliszyn Michał – s. Michała i Marii Cepin, ur. 1911 r., Olszanica powiat Lesko; w 1950 r. ujęty w materiałach operacyjnych PUBP w Kamiennej Górze.
Michniewicz Anna – c. Józefa, ur. 30 X 1905 r., Brunary Wyżne, aresztowana 1 IX 1946 r.
Michniewicz Semen – aresztowany 6 IV 1947 r. przez UB Gorlice.
Mielnik Taras – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r. Mirowska Paulina – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Mikuliszyn Michał – ps. „Ryś”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Misiuk Michał – ur. 19 III 1927 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Mudło Jan – ur. w 1919 r., Miłków powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Brzozowo powiat Węgorzewo; objęty agenturalnym rozpracowaniem „Zaporożec” przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Muzyka Jan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Mycio Stanisław – s. Jana i Magdaleny, ur. 12 I 1902 r., Żernica Wyżna powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Mycka Jarosław – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.
Myrna Eliasz – ur. być może w Łosiu k. Krynicy lub Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z korespondencją z osobami z krajów kapitalistycznych.

N
Nacherbecki Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Przesławicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; obsługiwany przez informator „Dunaj”.
Nowosielski Jerzy – artysta malarz, zam. ul. Narzymskiego 19/2, Kraków; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1977 r. m.in. jako „artysta malarz pochodzenia ukraińskiego”.

O
Olchowy Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Olejnik Jarosław – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Oleśniewicz Jan – s. Dymitra i Marii, ur. 2 V 1917 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Oleśniewicz Jan – s. Marcina i Tekli, ur. 16 I 1892 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Ostrowski Mikołaj – s. Michała i Marii Lechmanik, ur. 30 VIII 1908 r., Żegiestów powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji w 1954 r. do Żegiestowa w 1955 i 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ośmakiewicz Lesław – ur. w 1927 r., zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą agenturalnego sprawdzenia, w 1959–1960 r. sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Owerko Piotr – ur. 27 II 1912 r., Młodów powiat Lubaczów; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.
Ożyński Piotr – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

P
„Paciuk” – ur. w Olszanicy, przed 1947 r. pracownik PUBP w Lesku, po akcji „Wisła” zam. Kamienna Góra woj. Wrocław; funkcjonował jako kontakt poufny PUBP w Kamiennej Górze, wykorzystywany m.in. w ramach rozpracowania obiektowego „OK.-I.-Łemko” z 1952 r.
Pająk Włodzimierz – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Pajtasz Irena – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.
Paniuk Adam – s. Stefana, ur. 10 II 1910 r., Galrówko, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Paniuk Barbara – c. Łukasza, ur. 5 II 1915 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Pankasiewicz Paweł – s. Michała, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Papacz Mikołaj – s. Mikołaja, ur. w 1918 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Paradyszczuk Mikołaj – ur. w 1924 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Paszko Jan – s. Wasyla i Ewy Puchyr, ur. 3 II 1913 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Paziaczko Piotr – s. Tomasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Pelak Miron – ur. w Łosiu k. Krynica, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Pełech Grzegorz – ur. w Piorunce powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Petryszyn Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Piech Jan – s. Pawła, ur. w 1913 r., Brunary Wyżne powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Piecunko Jan – ur. w 1918 r., Surmaczówka powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał informator „Kozłowski”.
Piszko Paweł – zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Płatosz Anna – ur. 1925 r., Mokre powiat Sanok; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” ujęta w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBW w Olsztynie z 2 IX 1949 r., gdy była tłumaczką w jednej z ambasad RP w Europie.
Płatosz Paweł – ur. Mokre; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” figurował jako członek kompanii UPA „Szturmowiec”–5 w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie z 2 IX 1949 r.
Pohorecki Włodzimierz – zm. w 1976 r., przewodniczący koła UTSK w Katowicach; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Podbereźniak Kuźma – s. Andrzeja i Alicji Feleńczak, ur. 9 XI 1899, Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Polański Antoni – s. Hawryły, ur. 14 XII 1913 r., Wierchomla Wielka, zam. w Nowym Sączu aresztowany 2 VIII 1946 r.
Popiel Stanisław – ur. w 1925 r., Dobra Szlachecka powiat Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z nadrejonem „Chłodny Jar” w latach 1945–1947.
Potocki Orest – aresztowany 4 IV 1947 r. przez BU Gorlice.
Pretorius Irena – c. Leonidasa, zam. we Wrocławiu, w 1966 r. naczelnik Wydziału „C” KWMO we Wrocławiu cofnął zastrzeżenie wyjazdów za granicę dotyczące jej osoby.
Prylepa Piotr – ur. w 1916 r., Sobibór powiat Włodawa; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany 27 XII 1944 r.
Prystasz Jan – s. Stefana i Pelagii Pasławskiej, ur. 27 II 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; w 1949 r. objęty przez PUBP w Bartoszycach sprawą ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA.
Przybyło Stefan – s. Jana i Julii zd. Turko, ur. 25 XII 1902 r. w Męcinie Wielkiej, powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

R
Raczyk Kosma – s. Bazylego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Radyk Michał – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 18 VI 1946 r.
Rapak Michał – ur. w 1928 r., Wołkowyja pow. Lesko; w 1949 r. objęty przez BUBP w Braniewie sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Beskid”.
Reszetar Dymitr – s. Jerzego i Teodory, ur. Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Rewak Antonina – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawała w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Riopka Krystyna – c. Antoniego, ur. 16 XI 1926 r., Wisłok Wielki, aresztowana 6 VIII 1946 r.
Romaniak Bazyli – ur. w 1915 r. w USA; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Romaniak Michał – ur. 25 II 1907 r. w USA; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Romańczuk Maria – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Rychiel Włodzimierz – s. Józefa, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Rusyn Jan – aresztowany 4 IV 1947 r. przez UB Gorlice.
Rużańczuk Bazyli – ur. w 1923 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Rużańczuk Prakseda – ur. w 1927 r. Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Rydzanicz Eliasz – s. Piotra i Anastazji, ur. 31 III 1903 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Rydzanicz Michał – s. Justyna i Anny Adamowicz, ur. 21 IX 1908 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Rydzanicz Stefan – ur. w 1922 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Rykucki Jan – ur. w 1925 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

S
Sadlik Aleksander – s. Antoniego, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947ю
Sartaga [brak imienia] – ur. Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Sawczuk Cyryl – s. Teodora, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawczuk Eugenia – s. Bazylego, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawirko Michał – s. Szymona i Teresy Gerwid, ur. 17 IX 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; więzień obozu w Jaworznie, zam. w Stopkach; w 1949 r. objęty sprawę ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA przez PUBP w Bartoszycach.
Sawka Mikołaj – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Sembratowicz Sergiusz – s. Juliana, ur. 20 II 1910 r., Wola Sękowa, z zawodu adwokat, zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Scott Lidia – ur. w Kryłosie, repatriowana do Polski w 1945 r.; obecna w sprawdzeniu operacyjnym „Kama” Wydziału III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Siedlaczek Michalina – c. Bolesława, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Siergiej Antoni – ps. „Hruszka”, zam. Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skabko Ewa – c. Piotra, ur. 28 II 1928 r., Łupków, aresztowana 6 VIII 1946 r.
Skobyłka Irena – ur. w 1925 r., Jarosław; odnotowana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w latach 70.
Skoczylas Bogdan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 8 VI 1946 r.; za okupacji miał służyć w Ukraińskiej Policji.
Skoncej Wasyl – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Skorabko Dymitr – ps. „Jawir”, ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skop Karol – zam. we wsi Siedliska powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skryp Zofia – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Skrypak Jan – s. Adama i Pelagii, ur. 23 IC 1915 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Słaby Eliasz – ur. 17 IV 1921 r., Czaczów, aresztowany 25 VII 1947 r.
Smilanicz Józef – s. Romana, ur. 7 IX 1897 r., Krasne, zam. w Krynicy, aresztowany 16 VI 1947 r.
Sokolanko Szymon – s. Anny, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 22 VIII 1946 r.
Sołtan Maria – c. Józefa, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sołtys Wasyl – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.
Sroka (Soroka) Aniela – c. Grzegorza, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Sroka Stanisław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 30 IX 1946 r.
Stariata Józef – zam. we wsi Wola Postołowa powiat Lesko , obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Stec Jan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
Staroszko Michał – po akcji „Wisła” mieszkaniec Niemstowa w powiecie Lubiń, ujęty w donosie współpracującego z PUBP w Lubiniu TW „Jastrząb” z 13 III 1958 r. jako Ukrainiec kontaktujący się z innymi Ukraińcami, np. Piotrem Herejczakiem.
Stasiak (Stasko) Eliasz – s. Atanazego i Justyny zd. Młynarek, ur. 8 VII 1909 r., Konieczna powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Staszczak Paweł – s. Emila, ur. 28 X 1910 r. w Nowej Wsi powiat Nowy Sącz, aresztowany 30 VI 1946 r.
Stec Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 27 VIII 1946 r.
Stecyk Józef – ur. 15 IV 1908 r., Szlachtowa powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Stecyk Maria – c. Makarego i Krystyny zd. Kulik, ur. 5 VII 1913 r., Szlachtowa powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Sulima Józef – zam. we wsi Wola Postołowska powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Sulipa Wasyl – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Symeczko Jan – s. Makarego i Emilii, ur. 4 III 1898 r., Uście Ruskie powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Moszczowej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Syrnik Piotr – s. Mikołaja i Katarzyny, ur. 1903 r., Taczki [tak w dokumencie – B.H] powiat Lesko; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Kota”.
Sydor Jan – s. Jerzego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 11 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Synowiec Piotr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Swanicz [Sywanycz?] Maria – c. Konrada, ur. Wawrzka, aresztowana 4 IV 1947 r.
Swanicz [Sywanycz?] Konrad – ur. Wawrzka, aresztowany 4 IV 1947 r.
Szczerba Szczepan – ur. 24 IX 1924 r., Berest, aresztowany 14 VIII 1946 r.
Szkurat Jan – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Szkyrpan (Skirpan) Jan – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Szpak Anna – c. Jana, ur. Górzanka, aresztowana 31 X 1946 r.
Szpak Stanisław – s. Onufrego, ur. 5 V 1918 r., Czerkasy, zam. Stężnica, aresztowany 31 X 1946 r.
Szpyrka – s. Jana, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Szul Roman – ur. w 1920 r., Leżachów powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Szulowski Antoni – ur. w 1905 r., Poturżyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Szymańska Anna – c. Filipa, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Szymańska Ewa – c. Antoniego, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Szymański Łukasz – s. Jana, ur. w 1902 r., Kaplonosy powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Szymczak Paweł – ur. w 1902 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Szyposz Piotr – ur. 10 XII 1898 r., Nowa Wieś powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.

Ś
Ścibiwołk Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Ślusarczyk Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

T
Tałpasz Józef – s. Mateusza, ur. w 1919 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Tarapata Dymitr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Tchir Iwan – ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Tarnawska Maria – ur. w gminie Młyny powiat Jarosłąw; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęta przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.
Tarnawski Michał – ur. w gminie Młyny powiat Jarosław; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęty przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.
Telep Grzegorz – ur. 6 III 1913 r. w Pielgrzymce powiat Jasło; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Teresiewicz [Tarasewicz?] Andrzej – s. Salomona, ur. 30 IX 1923 r., zam. w Nowym Sączu, aresztowany 2 VII 1946 r.
Terlecki Jan – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Terlecki Stanisław – ur. w 1919 r. w Hoczwi (?) powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Tkaczuk Piotr – ur. w 1919 r., Sulimów powiat Sokal; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w styczniu 1945 r.
Tkaczyk Leon – ur. w 1925 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Trochanowski Jarosław – s. Marii , ur. 11 II 1914 r., Binczarowa, aresztowany 5 V 1947 r.
Truchan Hawryło – ur. w 1925 r., Nienowice powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Trusz Stefan – ur. w 1914 r., Rzeczyca powiat Rawa Ruska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany.
Tucka Maria – zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Tyma Włodzimierz – s. Michała , zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.

U
Uchryn (Uhryn) Andrzej – zam. w Dobrej Szlacheckiej powiat Sanok; zamordowany 3 VIII 1946 r. w Wojtkowej (prawdopodobnie przez tamtejszą MO).
Ukarma Piotr – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 VII 1946 r.
Urda Jan – ur. 6 VIII 1913 r., Krywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

W
Wachna Jan – s. Natalii, ur. w 1913 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Waneczko Jan – ur. 1929 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Warcholak Klemens – s. Wasyla i Kseni zd. Merena, ur. 5 II 1901 r., Berest powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Warian Pelagia – c. Pawła i Marii Sterlakiewicz, ur. 15 I 1907 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warian Seman – s. Jana i Oryny Madzik, ur. 17 II 1915 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warienko Joachim – ur. 22 IX 1902 r. w Jasionce powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Wasurczak Stefan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Wasylik Julia [Wasyłyk] – s. Józefa, ur. 20 IX 1920 r., Stynawa Wyżna powiat Stryj, aresztowaa 31 X 1946 r. za przekroczenie granicy.
Wasylik Julia [Wasyłyk] – s. Józefa, ur. 20 IX 1920 r., Stynawa Wyżna powiat Stryj, aresztowany 31 X 1946 r. za przekroczenie granicy.
Wasyłyszyn Jan – s. Józefa, ur. 7 II 1926 r. w Jaworniku powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.
Wawrzyszczak Szymon – s. Jana i Ewy zd. Matejuk, ur. 20 VIII 1880 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Werhun Michał – s. Andrzeja, ur. 23 IX 1909 r., Cebłów, zam. Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Werhun Michał – s. Andrzeja, ur. 23 IX 1909 r., Cebłów, zam. Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Winnicki Józef – ur. w 1919 r., Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Wisłocki Jan – ur. 1 II 1921 r., Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Witiak Konstanty – ur. w 1920 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Wityk Katarzyna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Wirchniański Piotr – s. Włodzimierza i Tekli zd. Graban, ur. 13 IX 1909 r., Wirchne powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Wisłocki Jan – ur. 1 II 1921 r., Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Wisłocki Piotr – s. Jana i Marii zd. Wisłocka, ur. 22 IX 1895 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.
Wrona Michał – s. Nestora i Marii Szarszon, ur. 30 VIII 1908 r., Łabowiec powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Wojcikiewicz Paweł – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu Worobel Bazyli – ur. 27 X 1912 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Wołowaty Wasyl – ur. 7 VI 1924 r., Jawornik powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.
Worobec Dymitr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Worobel Mikołaj – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Wozderewicz Józef – s. Grzegorza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Wysocka Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Z
Zabawski Włodzimierz – s. Piotra, ur. w 1912 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Zasadna Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Zborowski Michał – s. Michała i Anny z domu Miglicz, po akcji „Wisła” zam. w Kuznowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.
Złupko Andrzej – s. Aleksandra i Julii zd. Marecka, ur. 10 X 1891 r., Drożnów powiat Sambor; przed akcją „Wisła” ksiądz greckokatolicki, proboszcz Gładyszowa; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.
Zubiel Wikta – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Ż
Żuraw Matrona – c. Dymitra i Anieli Kseniczów, ur. 28 VIII 1904 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.