UB i SB wobec Ukraińców 1944-1989

Ukraińcy w dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej/Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989

Projekt ma na celu dostarczenie naukowych informacji historycznych o Ukraińcach lub osobach posiadających ukraińskich przodków w państwie polskim po II wojnie światowej. Prawo dostępu do dokumentów archiwalnych o sobie samym oraz swojej rodzinie to jedna z wolności obywatelskich.

Obywatele polscy narodowości ukraińskiej w latach 1944–1989 byli grupą ludzi poddanych inwigilacji. Jej rozmiarów nikt dotychczas nie starał się określić i nie zajął się ustaleniem jej skutków. Systematyczna i głęboka inwigilacja człowieka przez organy przemocy doprowadzała do dramatów rodzinnych, nie dała równych szans awansu, zatrzymała rozwój ukraińskiej mniejszości narodowej, zdestruowała komunikację wewnątrzgrupową i społeczno-kulturalne podstawy jej bytu. Stanowiła jeden z głównych powodów polonizacji. Doprowadziła do tego, że do dziś część osób dotknięta pośrednio przemocą nie zna swego ukraińskiego rodowodu, nie wie, iż ich przodkowie pod naciskiem organów państwowych ukrywali swą osobistą historię i tożsamość. Przemoc niezidentyfikowana i nieprzepracowana zagraża nadal i staje się powodem jej ewentualnego powrotu.

Źródłem informacji są dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakres informacji odpowiada ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. Podane informacje nie wyczerpują informacji obecnych w źródłach, których jest o wiele więcej.

Wybór nazwisk, sposób redagowania oraz czas ukazywania się rekordów informacyjnych nie jest dyktowany jakimikolwiek wcześniej ustalanymi kryteriami innymi, niż ukraińska – rzeczywista lub domniemana w dobrej wierze – narodowość osoby i jej obecność w dokumentach historycznych. Zaliczenie kogoś do narodowości ukraińskiej może być obarczone nieścisłością: dokument lub jego kontekst nie zawsze odpowiadał indywidualnemu poczuciu narodowemu danej osoby.

Żaden rekord nie określa genezy, pochodzenia, momentu pojawienia się i przeznaczenia końcowego spraw, których mogły dotyczyć w działaniach służb wewnętrznych. Nie stanowi jakiejkolwiek sugestii pod tym względem, źródła oceny lub klasyfikacji. Nie reprodukuje stylistyki, zabarwienia czy kontekstu dokumentów, skąd został zaczerpnięty. Minimalizowane są dane osób urodzonych później niż 100 lat temu.

Rozmiary informacji mają charakter dynamiczny (mogą się zwiększać lub być korygowane). Zawartość czy styl każdego rekordu nie zawsze mogły być znormalizowane czy podobne.

Za nieścisłości wynikłe z powodu nie zawsze rzetelnych danych zawartych w źródłach, np. nieprawidłowego brzmienia nazwisk, z góry przepraszam.

Przyrost rekordów można śledzić w Facebook na stronie: Apokryf Ruski.

Całość systematycznie uzupełnianych danych dostępna jest w Internecie na stronie: www.apokryfruski.org

zakładka: http://www.apokryfruski.org/historia/bazy-danych/ub-i-sb-wobec-ukraincow-1944-1989/

Przemyśl, 19.09.2017 r. Bogdan Huk

* * *

Artym Stefania – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Bachowski Józef – ur. 1897 r., Kormanice powiat Przemyśl; ujęty w kwestionariuszu osobowym na członków OUN w rejonie I nadrejonu „Chłodny Jar” Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie w 1984 r.
Bachórska Anna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczek (Baczyk?) Włodzimierz – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Batuch (Batruch?) Maria – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Batusz Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IV 1946 r.
Bawolak Bazyli – ur. w 1921 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Bilik Andrzej – s. Michała i Marii Tabisz, ur. 1898 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Kamiennej Górze rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko”.
Bilik Emilian – ur. 1928 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Błachuta Ferdynand – ur. 1914 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Błażejowska Stefania – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bodak Teodor – s. Antoniego i Julii zd. Chudziak (?), ur. 16 III 1908 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Zimnej Wodzie powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Bogiera (Bugiera?) Augusta – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Piotr – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Wiktoria – c. Dymitra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Chomiak Aleksander – s. Andrzeja i Marii, ur. 28 V 1897 r., Czarna powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Gawronach powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Cichański Bogdan – s. Aleksandra i Olgi Zięby, ur. 20 I 1896 r., Przemyśl; zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Cybenko (Cebenko?)Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Czerniga Andrzej – s. Andrzeja i Marii Stachury, ur. 1901 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Eugeniusz – ur. 1927 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Franciszek – ur. 1922 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerwińska Emilia – ur. 1925 r., Młodowice powiat Przemyśl; odnotowana w 1978 r. w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Daćko Jakub – s. Maksyma i Agaty Kotowskiej, ur. 3 III 1902 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Darowski Piotr – s. Daniela, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Dedzio Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Demko Paweł – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Demkowicz Józef – ur. w 1902 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Mikołaj – ur. w 1929 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Deńko Mikołaj – ksiądz greckokatolicki; ur. 29 XI 1905 r., Besko powiat Sanok, w latach 70. zam. w Krakowie, ul. Augustiańska; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Dokla Teodor – s. Grzegorza i Anastazji Chwatyk, ur. 3 III 1899 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Dubik Maria – po akcji „Wisła” zam. na terenie powiatu Braniewo, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako łączniczka w strukturach ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Dziamba Stefan – s. Stefana i Marii, ur. 9 I 1895 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Farion Maria – ur. w 1925 r., Jarosław powiat jarosławski; objęta sprawdzeniem operacyjnym „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach jako obywatelka USA, która przybyła do Polski w 1976 r.
Fedzio Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Feszak Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.

Galik Jan – ur. 30 VIII 1905 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkał w Powroźniku; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Garbowski Stefan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Gierczak Ludwik – s. Franciszka, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IX 1946 r. Głowacz Jerzy – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.

Hamielak Stefan – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 1946 r.
Harchor Grzegorz – ur. w Przegonina, powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Dunaj”.
Hłozyk Jan – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Hnatyszak Antoni – s. Michała i Marii Witiak, ur. 27 VII 1913 r., Wierchomla Wielka powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały we wsi rodzinnej; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Homkowicz Jan – ur. 11 II 1904 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Aleksy – s. Pawła i Melanii Horbal, ur. 12 X 1903 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Piotr – ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Stefan – ur. 1927 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Horbal Stefan – s. Jana i Zofii, ur. 5 XIII 1899 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Wasyl – ur. w 1928 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Hudzio Stefan – s. Jana i Rozalii Pałasz, ur. 1909 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Hutman Anna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 IX 1946 r.

Ilczyszyn Józef – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Jaworski Stefan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 24 IX 1946 r.
Jurczak Maria – c. Dymitra Pełeńskiego, ur. 18 VIII 1920 r., Bandrów; po 1947 r. zam. w Przemyślu; odnotowana w 1976 r. jako osoba potencjalnie podejrzana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Kaczmarski Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Kędzielski Michał – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Kieler (Keler?) Maria – c. Franciszka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kiłoczko Józef – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Kocan Jan – ur. w 1921 r., Komańcza powiat Sanok; w 1949 r. objęty sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem przez PUBP w Bartoszycach.
Kołtko (Kołtyka) Andrzej – ur. 3 XII 1911 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kołtun (Kowtun) Katarzyna (Janina?) – c. Macieja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Konopelski Władysław – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kopcio Anna – po akcji „Wisła” miała zamieszkiwać na terenie powiatu Pasłęk, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako członek ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Kostyk Wasyl – ur. 24 IV 1903 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatorów „Wisła”, „Dunaj”.
Kot Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kowal Grzegorz – s. Teodora i Agaty Ferkow, ur. 10 X 1909 r. w Kalnikowie powiat Przemyśl; w 1949 r. objęty przez PUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Kowaliszyn Aleksander – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
„Kozłowski” – ur. w Zaradawa, powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; jako agent MBP wykorzystywany m.in. do agenturalnego rozpracowania byłych członków ukraińskiego ruchu oporu „Zaporożec” prowadzonego przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.
Krupa Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Krupa Mikołaj – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Krupa Nikifor – ur. 1928 r., Lubycza Królewska powiat Rawa Ruska; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Kucy Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kuper Andrzej – s. Aleksandra i Paraski, ur. 3 XII 1912 r., Kulaszne powiat Sanok; scharakteryzowany w 1949 r. w sprawozdaniu WUBP w Olsztynie jako osoba, na którą PUBP w Bartoszycach założył sprawę ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem.
Kuziak Dymitr – s. Stefana i Oryny Kańczugi, ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuziak Paweł – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Kuźmiak Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kuźniarska Stanisława – s. Marka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kwoczka Wasyl – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Lach Helena – c. Jakuba, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Lechowicz Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 IX 1946 r.
Leszko Jan – s. Teodora, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VII 1946 r.
Leszków Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.

Lichacz Jan – s. Jerzego i Marii, ur. 9 IX 1919 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Lichacz Michał – s. Jerzego i Marii, ur. 1912 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczali agent „115” i informator „Kozłowski”.

Madzik Jan – s. Daniela i Anny, ur. 10 XII 1893 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, potem zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Madzik Maciej – ur. w 1925 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madzik Teodor – s. Szymona i Pelagii Cap, ur. 19 IX 1900 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madaj Bogdan – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Matuszewska Irena (Ksenia) – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążana przez informatora „Dunaj”.
Melnyk Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VII 1946 r.
Michaliszyn Michał – s. Michała i Marii Cepin, ur. 1911 r., Olszanica powiat Lesko; w 1950 r. ujęty w materiałach operacyjnych PUBP w Kamiennej Górze.
Mielnik Taras – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r. Mirowska Paulina – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Misiuk Michał – ur. 19 III 1927 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Mudło Jan – ur. w 1919 r., Miłków powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Brzozowo powiat Węgorzewo; objęty agenturalnym rozpracowaniem „Zaporożec” przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Muzyka Jan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Mycka Jarosław – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.

Nowosielski Jerzy – artysta malarz, zam. ul. Narzymskiego 19/2, Kraków; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1977 r. m.in. jako „artysta malarz pochodzenia ukraińskiego”.

Olchowy Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Ostrowski Mikołaj – s. Michała i Marii Lechmanik, ur. 30 VIII 1908 r., Żegiestów powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji w 1954 r. do Żegiestowa w 1955 i 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ośmakiewicz Lesław – ur. w 1927 r., zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą agenturalnego sprawdzenia, w 1959–1960 r. sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ożyński Piotr – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

„Paciuk” – ur. w Olszanicy, przed 1947 r. pracownik PUBP w Lesku, po akcji „Wisła” zam. Kamienna Góra woj. Wrocław; funkcjonował jako kontakt poufny PUBP w Kamiennej Górze, wykorzystywany m.in. w ramach rozpracowania obiektowego „OK.-I.-Łemko” z 1952 r.
Pająk Włodzimierz – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Pajtasz Irena – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.
Paszko Jan – s. Wasyla i Ewy Puchyr, ur. 3 II 1913 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Paziaczko Piotr – s. Tomasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Petryszyn Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Piecunko Jan – ur. w 1918 r., Surmaczówka powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał informator „Kozłowski”.
Płatosz Anna – ur. 1925 r., Mokre powiat Sanok; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” ujęta w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBW w Olsztynie z 2 IX 1949 r., gdy była tłumaczką w jednej z ambasad RP w Europie.
Płatosz Paweł – ur. Mokre; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” figurował jako członek kompanii UPA „Szturmowiec”–5 w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie z 2 IX 1949 r.
Pohorecki Włodzimierz – zm. w 1976 r., przewodniczący koła UTSK w Katowicach; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Podbereźniak Kuźma – s. Andrzeja i Alicji Feleńczak, ur. 9 XI 1899, Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Popiel Stanisław – ur. w 1925 r., Dobra Szlachecka powiat Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z nadrejonem „Chłodny Jar” w latach 1945–1947.
Prystasz Jan – s. Stefana i Pelagii Pasławskiej, ur. 27 II 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; w 1949 r. objęty przez PUBP w Bartoszycach sprawą ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA.

Raczyk Kosma – s. Bazylego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Radyk Michał – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 18 VI 1946 r.
Rapak Michał – ur. w 1928 r., Wołkowyja pow. Lesko; w 1949 r. objęty przez BUBP w Braniewie sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Beskid”.
Reszetar Dymitr – s. Jerzego i Teodory, ur. Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Rychiel Włodzimierz – s. Józefa, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.

Sawirko Michał – s. Szymona i Teresy Gerwid, ur. 17 IX 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; więzień obozu w Jaworznie, zam. w Stopkach; w 1949 r. objęty sprawę ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA przez PUBP w Bartoszycach.
Sawka Mikołaj – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Sembratowicz Sergiusz – s. Juliana, ur. 20 II 1910 r., Wola Sękowa, z zawodu adwokat, zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Scott Lidia – ur. w Kryłosie, repatriowana do Polski w 1945 r.; obecna w sprawdzeniu operacyjnym „Kama” Wydziału III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Siedlaczek Michalina – c. Bolesława, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Skobyłka Irena – ur. w 1925 r., Jarosław; odnotowana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w latach 70.
Skoczylas Bogdan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 8 VI 1946 r.; za okupacji miał służyć w Ukraińskiej Policji.
Skoncej Wasyl – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Skryp Zofia – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Sokolanko Szymon – s. Anny, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 22 VIII 1946 r.
Sołtys Wasyl – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.
Sroka (Soroka) Aniela – c. Grzegorza, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Sroka Stanisław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 30 IX 1946 r.
Stec Jan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
Stec Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 27 VIII 1946 r.
Symeczko Jan – s. Makarego i Emilii, ur. 4 III 1898 r., Uście Ruskie powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Moszczowej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Szkurat Jan – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Warian Pelagia – c. Pawła i Marii Sterlakiewicz, ur. 15 I 1907 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warian Seman – s. Jana i Oryny Madzik, ur. 17 II 1915 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Worobel Bazyli – ur. 27 X 1912 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Worobel Mikołaj – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.