UB i SB wobec Ukraińców 1944-1989

Ukraińcy w dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej/Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989

Projekt ma na celu dostarczenie naukowych informacji historycznych o Ukraińcach lub osobach posiadających ukraińskich przodków w państwie polskim po II wojnie światowej. Prawo dostępu do dokumentów archiwalnych o sobie samym oraz swojej rodzinie to jedna z wolności obywatelskich.

Obywatele polscy narodowości ukraińskiej w latach 1944–1989 byli grupą ludzi poddanych inwigilacji. Jej rozmiarów nikt dotychczas nie starał się określić i nie zajął się ustaleniem jej skutków. Systematyczna i głęboka inwigilacja człowieka przez organy przemocy doprowadzała do dramatów rodzinnych, nie dała równych szans awansu, zatrzymała rozwój ukraińskiej mniejszości narodowej, zdestruowała komunikację wewnątrzgrupową i społeczno-kulturalne podstawy jej bytu. Stanowiła jeden z głównych powodów polonizacji. Doprowadziła do tego, że do dziś część osób dotknięta pośrednio przemocą nie zna swego ukraińskiego rodowodu, nie wie, iż ich przodkowie pod naciskiem organów państwowych ukrywali swą osobistą historię i tożsamość. Przemoc niezidentyfikowana i nieprzepracowana zagraża nadal i staje się powodem jej ewentualnego powrotu.

Źródłem informacji są dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakres informacji odpowiada ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. Podane informacje nie wyczerpują informacji obecnych w źródłach, których jest o wiele więcej.

Wybór nazwisk, sposób redagowania oraz czas ukazywania się rekordów informacyjnych nie jest dyktowany jakimikolwiek wcześniej ustalanymi kryteriami innymi, niż ukraińska – rzeczywista lub domniemana w dobrej wierze – narodowość osoby i jej obecność w dokumentach historycznych. Zaliczenie kogoś do narodowości ukraińskiej może być obarczone nieścisłością: dokument lub jego kontekst nie zawsze odpowiadał indywidualnemu poczuciu narodowemu danej osoby.

Żaden rekord nie określa genezy, pochodzenia, momentu pojawienia się i przeznaczenia końcowego spraw, których mogły dotyczyć w działaniach służb wewnętrznych. Nie stanowi jakiejkolwiek sugestii pod tym względem, źródła oceny lub klasyfikacji. Nie reprodukuje stylistyki, zabarwienia czy kontekstu dokumentów, skąd został zaczerpnięty. Minimalizowane są dane osób urodzonych później niż 100 lat temu.

Rozmiary informacji mają charakter dynamiczny (mogą się zwiększać lub być korygowane). Zawartość czy styl każdego rekordu nie zawsze mogły być znormalizowane czy podobne.

Za nieścisłości wynikłe z powodu nie zawsze rzetelnych danych zawartych w źródłach, np. nieprawidłowego brzmienia nazwisk, z góry przepraszam.

Przyrost rekordów można śledzić w Facebook na stronie: Apokryf Ruski.

Całość systematycznie uzupełnianych danych dostępna jest w Internecie na stronie: www.apokryfruski.org

zakładka: http://www.apokryfruski.org/historia/bazy-danych/ub-i-sb-wobec-ukraincow-1944-1989/

Przemyśl, 19.09.2017 r. Bogdan Huk

* * *

Adamiak Michał – ur. w 1928 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Andruszczak Olga – ur. w 1924 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Artym Stefania – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Bachowski Józef – ur. 1897 r., Kormanice powiat Przemyśl; ujęty w kwestionariuszu osobowym na członków OUN w rejonie I nadrejonu „Chłodny Jar” Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie w 1984 r.
Bachórska Anna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczek (Baczyk?) Włodzimierz – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczyński Jarosław – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bak Józef – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; materiał obciążający dostarczał informator „Dunaj”.
Barc Józef – przed 1947 r. zam. w Siedliskach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bardziński [imienia brak] – przed 1947 r. zam. w Rybotyczach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Batuch (Batruch?) Maria – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Batusz Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IV 1946 r.
Bawolak Bazyli – ur. w 1921 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Biały Władysław – przed 1947 r. zam. Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bicz Kazimierz – ur. w Jabłonicy powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego.
Bilik Andrzej – s. Michała i Marii Tabisz, ur. 1898 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Kamiennej Górze rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko”.
Bilik Emilian – ur. 1928 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Błachuta Ferdynand – ur. 1914 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Błażejowska Stefania – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bodak Teodor – s. Antoniego i Julii zd. Chudziak (?), ur. 16 III 1908 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Zimnej Wodzie powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Bodniewicz Jan – ur. 11 IX 1901 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Bogdan Mikołaj – przed 1947 r. zam. w Ulucz powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bogiera (Bugiera?) Augusta – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Piotr – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Wiktoria – c. Dymitra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Buraczek Stefan – ur. w 1926 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Car Stefan – s. Spirydona i Ołeny zd. Kowalczyk, ur. 9 XI 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Chałkowicz (Halkowicz?) Dymitr – s. Szymona, ur. w 1911 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chałkowicz (Halkowicz?) Tatiana – ur. w 1921 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Cidyło Jan – s. Zofii Cidyło, ur. 5 X 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Cidyło Jan – s. Piotra i Stefanii, ur. 19 X 1901 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Chomiak Aleksander – s. Andrzeja i Marii, ur. 28 V 1897 r., Czarna powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Gawronach powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Choroszczuk Anna – ur. w 1929 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Barbara – c. Antoniego, ur. 5 XI 1894 r., Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Wasyl – s. Józefa, ur. 11 III 1887 r., 1887 r., Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chytry Jan – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Cichański Bogdan – s. Aleksandra i Olgi Zięby, ur. 20 I 1896 r., Przemyśl; zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Cybenko (Cebenko?) Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Czarnota Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Czerniakiewicz Pelagia – c. Michała i Pelagii, ur. 11 I 1909 r. w Wołkowyi; po akcji „Wisła” zam. w Marcinowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Czerniga Andrzej – s. Andrzeja i Marii Stachury, ur. 1901 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Eugeniusz – ur. 1927 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Franciszek – ur. 1922 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerwińska Emilia – ur. 1925 r., Młodowice powiat Przemyśl; odnotowana w 1978 r. w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Daćko Jakub – s. Maksyma i Agaty Kotowskiej, ur. 3 III 1902 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Darowski Piotr – s. Daniela, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Dedzio Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Dejnek Anna – ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Jan – s. Łukasza, ur. w 1910 r. w Kaplonosach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Maria – c. Józefa, ur. w 1902 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Demko Paweł – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Demkowicz Dymitr – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Demkowicz Józef – ur. w 1902 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Mikołaj – ur. w 1929 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Leon – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Deńko Mikołaj – ksiądz greckokatolicki; ur. 29 XI 1905 r., Besko powiat Sanok, w latach 70. zam. w Krakowie, ul. Augustiańska; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Dokla Teodor – s. Grzegorza i Anastazji Chwatyk, ur. 3 III 1899 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Dmytryk (Dymitryk) Jarosław – s. Jana, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dmytryk (Dymitryk) Katarzyna – c. Tomasza, przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dmytryk (Dymitryk) Piotr – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dobrzański Antoni – s. Ilka, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Drabińczak Dymitr – ur. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Drozd Michał – s. Grzegorza i Marii, ur. 20 XII 1880 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Dubik Maria – po akcji „Wisła” zam. na terenie powiatu Braniewo, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako łączniczka w strukturach ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Dudyk Andrzej – s. Jakuba, ur. 23 X 1890 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Anna – c. Pelikana (?), ur. 25 II 1897 r., Tylicz powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Jakub – ur. 1928 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Maria – ur. 1923 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Piotr – ur. 1924 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Teodor – ur. 1920 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dziamba Stefan – s. Stefana i Marii, ur. 9 I 1895 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Farion Maria – ur. w 1925 r., Jarosław powiat jarosławski; objęta sprawdzeniem operacyjnym „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach jako obywatelka USA, która przybyła do Polski w 1976 r.
Fedzio Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Feszak Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.
Fila Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Firych Aleksander – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Gal Leon – wyciąg z doniesienia informatora „Buk” z 9 sierpnia 1957 r.: „[…] pochodzi on ze wsi Łosie powiat Gorlice, a z tej wioski jest trochę ludności na moim terenie, dlatego spytałem dnia 25 VIII br. jego krewnego nazwiskiem Moskwa, zamieszkałego w Kochlicach powiat Legnica. Spytałem go, gdzie jest obecnie Leon Gal i co spowodowało, że on, będąc synem starorusina, zajął tak wybitne stanowisko w Ukraińskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym [chodzi o UTSK – B.H.]. Moskwa odpowiedział, że Gal mieszka obecnie w Wołowie i jest pod wpływem swej matki nauczycielka, która bardzo kocha, a ponieważ ona była zaciętą nacjonalistką ukraińską i zupełnie odseparowała syna od wpływów ojca, dlatego wszystko to, co obecnie robi, to robi pod dyktat matki. «Przez tę Ukrainę większość naszej rodziny u niego nie bywa». Na tym skończył”.
Galik Jan – ur. 30 VIII 1905 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkał w Powroźniku; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Garbowski Stefan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Gierczak Ludwik – s. Franciszka, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IX 1946 r. Głowacz Jerzy – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Gocz Teodor – „Teodor Gocz jest nadal we wsi Zyndranowa powiat Krosno woj. Rzeszów. Tam organizował UTSK, ale z wynikiem ujemnym. Ojciec jego, żyjąc w Kanadzie, dowiedział się jako starorusin, że syn jego jest Ukraińcem, za co go zbeształ i obiecał w ogóle wydziedziczyć i nic nie posłać, jak się nie wyrzeknie nacjonalizmu ukraińskiego. Syn jak na razie nie zmienił postępowania. Wg powiedzenie Wojcica Włodzimierza, zam. w Zyndranowej pow. Krosno, Gocz powiedział, że musi zemścić się za długoletnie więzienie, a ponieważ siedział za ideę ukraińską, dlatego ona mu droga”. Wyciąg z donosu źródła PUBP w Lubiniu „Buk” z 13 XI 1957 r.

Hamielak Stefan – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 1946 r.
Harajda Piotr – [deportowany z Łemkowszczyzny, w 19565 r. organizator UTSK we wsi Niemstów w powiecie Lubin, po wyjeździe do USA współzałożyciel Organizacji Obrony łemkowszczyzny]. W dniu 23 III 1957 r. funkcjonariusz PUBP w Lubinie opisał doniesienie agenturalne informatora „Błyskawica”: „W […] rozmowie z Harajdą [w oryginale: Herajdą – B.H.] Piotrem wywnioskowałem, że w terenie tutejszego powiatu ma działać jakaś organizacja ukraińska, w której bierze czynny udział w/w. Wymieniony nadmienił, że wystosowali oni specjalną petycję do posła Wojtysiaka z żądaniem przedłożenia jej w Sejmie. Żądania zawarte we petycji to przyznanie prawa własności gospodarstw, z których zostali wywłaszczeni i powrót na koszt państwa na te tereny. Utworzenie szkół z ukraińskim językiem nauczania jak obowiązkowym w tych wszystkich szkołach, w których jest więcej, jak sześcioro dzieci pochodzenia ukraińskiego, otwarcie gimnazjum ukraińskiego prawdopodobnie w Przemyślu oraz wiele innych spraw […].
Harchor Grzegorz – ur. w Przegonina, powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Dunaj”.
Herbert [Cherbet?] Józef – s. Andrzeja, ur. 6 I 1910 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Herbert [Cherbet?] Marta – c., ur. 12 VII 1915 r., 1915 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Hłozyk Jan – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Hnatyszak Antoni – s. Michała i Marii Witiak, ur. 27 VII 1913 r., Wierchomla Wielka powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały we wsi rodzinnej; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Homkowicz Jan – ur. 11 II 1904 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Aleksy – s. Pawła i Melanii Horbal, ur. 12 X 1903 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Piotr – ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Stefan – ur. 1927 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Horbal Stefan – s. Jana i Zofii, ur. 5 XIII 1899 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Wasyl – ur. w 1928 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Hreńko Natalia – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Wołodz powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Hreńko Stefania – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Jasionów powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Hudzio Stefan – s. Jana i Rozalii Pałasz, ur. 1909 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Hutman Anna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 IX 1946 r.

Ilczyszyn Józef – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Iwańczyk Bogdan – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Jachimiuk Aleksandra – ur. 1917 r., powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Anna – c. Stefana, ur. 10 V 1874 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Michał – s. Jana, ur. 10 XI 1919 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Janta Andrzej – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Jaworski Stefan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 24 IX 1946 r.
Jurczak Maria – c. Dymitra Pełeńskiego, ur. 18 VIII 1920 r., Bandrów; po 1947 r. zam. w Przemyślu; odnotowana w 1976 r. jako osoba potencjalnie podejrzana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Kaczmarski Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Kebtesz Adam – s. Stefana, ur. 13 IV 1903 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kebtesz Melania – c. Romana, ur. 11 I 1907 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kebtesz Władysław – s. Stefana, ur. 11 IV 1913 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kędzielski Michał – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.
Kieler (Keler?) Maria – c. Franciszka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kijowski Józef – przed 1947 r. zam. w Porębach powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?)przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kiłoczko Józef – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Klimkiewicz Genowefa – c. Pawła i Tekli z domu Filipczak, ur. w 1912 r., Poturzyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Klimkowska Janina – ur. w 1922 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Klimkowski Piotr – s. Semka, ur.10 VIII 1915 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kocan Jan – ur. w 1921 r., Komańcza powiat Sanok; w 1949 r. objęty sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem przez PUBP w Bartoszycach.
Kolada Anna – c. Jana, ur. 11 XI 1899 r., Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kolada Mikołaj – s. Grzegorza, ur. 31 XII, Rzeszczyn powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kołtko (Kołtyka) Andrzej – ur. 3 XII 1911 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kołtun (Kowtun) Katarzyna (Janina?) – c. Macieja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Konopelski Władysław – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kopcio Anna – po akcji „Wisła” miała zamieszkiwać na terenie powiatu Pasłęk, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako członek ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Kostecki Józef (vel Krawiecki Józef) – po akcji „Wisła” zam. w Złotowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.
Kostek Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kostyk Maria – c. Jana, ur. 28 X 1919 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kostyk Wasyl – ur. 24 IV 1903 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatorów „Wisła”, „Dunaj”.
Koszeluk Adam – s. Daniela, ur. 8. XI 1913 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Anna – c. Piotra, ur. 8 VIII 1888 r., Krasówka powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Szczepan – ur. 1920 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kot Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kowal Grzegorz – s. Teodora i Agaty Ferkow, ur. 10 X 1909 r. w Kalnikowie powiat Przemyśl; w 1949 r. objęty przez PUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Kowalczuk Anna – c. Mirona, ur. 1 XII 1912 r., Lipówka powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Eudokia – ur. 1923 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – s. Nikodema, ur. 15 I 1901 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – ur. w 1928 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowaliszyn Aleksander – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
Kozak Lubomira – w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Kozak Wasyl – s. Justyna i Tatiany z domu Nieców, ur. w 1903 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
„Kozłowski” – ur. w Zaradawa, powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; jako agent MBP wykorzystywany m.in. do agenturalnego rozpracowania byłych członków ukraińskiego ruchu oporu „Zaporożec” prowadzonego przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.
Krawczuk Paweł – s. Eliasza, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Krupa Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Krupa Mikołaj – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Krupa Nikifor – ur. 1928 r., Lubycza Królewska powiat Rawa Ruska; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Kryszczyk Mikołaj – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Kucy Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kulchan Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Jesionów powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kuper Andrzej – s. Aleksandra i Paraski, ur. 3 XII 1912 r., Kulaszne powiat Sanok; scharakteryzowany w 1949 r. w sprawozdaniu WUBP w Olsztynie jako osoba, na którą PUBP w Bartoszycach założył sprawę ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem.
Kuska Jan – ps. „Maj”, zam. we wsi Hułuczków powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Kuziak Dymitr – s. Stefana i Oryny Kańczugi, ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuziak Paweł – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Kuźmiak Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kuźmicz Jan – s. Grzegorza i Rozalii, ur. 12 IV 1901 r. w gminie Gładyszów, po akcji „Wisła” zam. w Szewcach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuźmicz Wasyl – ur. w 1929 r. w powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Zajęczynie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kuźniarska Stanisława – s. Marka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kwoczka Wasyl – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Lach Helena – c. Jakuba, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Lechowicz Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 IX 1946 r.
Leonkiewicz Wojciech – ur. 19 III 1884 r., Hoczew (?) w powst Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Leszko Jan – s. Teodora, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VII 1946 r.
Leszków Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Lewczuk Jan – ur. w 1919 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty rozpracowaniem przez PUBP w Lubiniu obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Lewicki Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Huzele powiat Leski, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Lichacz Jan – s. Jerzego i Marii, ur. 9 IX 1919 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Lichacz Michał – s. Jerzego i Marii, ur. 1912 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczali agent „115” i informator „Kozłowski”.

Łobziński Jan – ps. „Mecz”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Madzik Jan – s. Daniela i Anny, ur. 10 XII 1893 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, potem zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Madzik Maciej – ur. w 1925 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madzik Teodor – s. Szymona i Pelagii Cap, ur. 19 IX 1900 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madaj Bogdan – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Maliczowski Włodzimierz – ps. „Kucharenko” (?), zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Maślak Tomasz – s. Dymitra i Marii z Jakowskich, ur. w 18(?), Baligród powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Matuszewska Irena (Ksenia) – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążana przez informatora „Dunaj”.
Melnyk Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VII 1946 r.
Michalczyk Bazyli – s. Jacentego i Pelagii, ur. w 188(?) r., Rabe powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Michaliszyn Michał – s. Michała i Marii Cepin, ur. 1911 r., Olszanica powiat Lesko; w 1950 r. ujęty w materiałach operacyjnych PUBP w Kamiennej Górze.
Mielnik Taras – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r. Mirowska Paulina – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Mikuliszyn Michał – ps. „Ryś”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Misiuk Michał – ur. 19 III 1927 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Mudło Jan – ur. w 1919 r., Miłków powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Brzozowo powiat Węgorzewo; objęty agenturalnym rozpracowaniem „Zaporożec” przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Muzyka Jan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Mycio Stanisław – s. Jana i Magdaleny, ur. 12 I 1902 r. , Żernica Wyżna powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Mycka Jarosław – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.

Nacherbecki Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Przesławicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; obsługiwany przez informator „Dunaj”.
Nowosielski Jerzy – artysta malarz, zam. ul. Narzymskiego 19/2, Kraków; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1977 r. m.in. jako „artysta malarz pochodzenia ukraińskiego”.

Olchowy Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Olejnik Jarosław – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Ostrowski Mikołaj – s. Michała i Marii Lechmanik, ur. 30 VIII 1908 r., Żegiestów powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji w 1954 r. do Żegiestowa w 1955 i 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ośmakiewicz Lesław – ur. w 1927 r., zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą agenturalnego sprawdzenia, w 1959–1960 r. sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ożyński Piotr – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

„Paciuk” – ur. w Olszanicy, przed 1947 r. pracownik PUBP w Lesku, po akcji „Wisła” zam. Kamienna Góra woj. Wrocław; funkcjonował jako kontakt poufny PUBP w Kamiennej Górze, wykorzystywany m.in. w ramach rozpracowania obiektowego „OK.-I.-Łemko” z 1952 r.
Pająk Włodzimierz – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Pajtasz Irena – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.
Paniuk Adam – s. Stefana, ur. 10 II 1910 r., Galrówko, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Paniuk Barbara – c. Łukasza, ur. 5 II 1915 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Pankasiewicz Paweł – s. Michała, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Płatosz Anna – ur. 1925 r., Mokre powiat Sanok; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” ujęta w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBW w Olsztynie z 2 IX 1949 r., gdy była tłumaczką w jednej z ambasad RP w Europie.Paszko Jan – s. Wasyla i Ewy Puchyr, ur. 3 II 1913 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Paziaczko Piotr – s. Tomasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Petryszyn Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Piecunko Jan – ur. w 1918 r., Surmaczówka powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał informator „Kozłowski”.
Piszko Paweł – zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Płatosz Paweł – ur. Mokre; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” figurował jako członek kompanii UPA „Szturmowiec”–5 w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie z 2 IX 1949 r.
Pohorecki Włodzimierz – zm. w 1976 r., przewodniczący koła UTSK w Katowicach; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Podbereźniak Kuźma – s. Andrzeja i Alicji Feleńczak, ur. 9 XI 1899, Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Popiel Stanisław – ur. w 1925 r., Dobra Szlachecka powiat Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z nadrejonem „Chłodny Jar” w latach 1945–1947.
Prystasz Jan – s. Stefana i Pelagii Pasławskiej, ur. 27 II 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; w 1949 r. objęty przez PUBP w Bartoszycach sprawą ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA.

Raczyk Kosma – s. Bazylego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Radyk Michał – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 18 VI 1946 r.
Rapak Michał – ur. w 1928 r., Wołkowyja pow. Lesko; w 1949 r. objęty przez BUBP w Braniewie sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Beskid”.
Reszetar Dymitr – s. Jerzego i Teodory, ur. Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Rychiel Włodzimierz – s. Józefa, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Rużańczuk Bazyli – ur. w 1923 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Rużańczuk Prakseda – ur. w 1927 r. Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Sadlik Aleksander – s. Antoniego, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947
Sawczuk Cyryl – s. Teodora, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawczuk Eugenia – s. Bazylego, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawirko Michał – s. Szymona i Teresy Gerwid, ur. 17 IX 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; więzień obozu w Jaworznie, zam. w Stopkach; w 1949 r. objęty sprawę ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA przez PUBP w Bartoszycach.
Sawka Mikołaj – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Sembratowicz Sergiusz – s. Juliana, ur. 20 II 1910 r., Wola Sękowa, z zawodu adwokat, zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Scott Lidia – ur. w Kryłosie, repatriowana do Polski w 1945 r.; obecna w sprawdzeniu operacyjnym „Kama” Wydziału III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Siedlaczek Michalina – c. Bolesława, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Siergiej Antoni – ps. „Hruszka”, zam. Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skobyłka Irena – ur. w 1925 r., Jarosław; odnotowana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w latach 70.
Skoczylas Bogdan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 8 VI 1946 r.; za okupacji miał służyć w Ukraińskiej Policji.
Skoncej Wasyl – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Skorabko Dymitr – ps. „Jawir”, ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skop Karol – zam. we wsi Siedliska powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skryp Zofia – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Sokolanko Szymon – s. Anny, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 22 VIII 1946 r.
Sołtan Maria – c. Józefa, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sołtys Wasyl – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.
Sroka (Soroka) Aniela – c. Grzegorza, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Sroka Stanisław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 30 IX 1946 r.
Stariata Józef – zam. we wsi Wola Postołowa powiat Lesko , obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Stec Jan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.
Stec Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 27 VIII 1946 r.
Sulima Józef – zam. we wsi Wola Postołowska powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Sulipa Wasyl – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Symeczko Jan – s. Makarego i Emilii, ur. 4 III 1898 r., Uście Ruskie powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Moszczowej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Syrnik Piotr – s. Mikołaja i Katarzyny, ur. 1903 r., Taczki [tak w dokumencie – B.H] powiat Lesko; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Kota”.
Sydor Jan – s. Jerzego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 11 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Synowiec Piotr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Szkurat Jan – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Szpyrka – s. Jana, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Szulowski Antoni – ur. w 1905 r., Poturżyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Szymańska Anna – c. Filipa, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Szymańska Ewa – c. Antoniego, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Szymański Łukasz – s. Jana, ur. w 1902 r., Kaplonosy powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Ścibiwołk Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Ślusarczyk Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Tarapata Dymitr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Tchir Iwan – ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Terlecki Jan – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Terlecki Stanisław – ur. w 1919 r. w Hoczwi (?) powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Tkaczyk Leon – ur. w 1925 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Tucka Maria – zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Tyma Włodzimierz – s. Michała , zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.

Uchryn (Uhryn) Andrzej – zam. w Dobrej Szlacheckiej powiat Sanok; zamordowany 3 VIII 1946 r. w Wojtkowej (prawdopodobnie przez tamtejszą MO).
Ukarma Piotr – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 VII 1946 r.

Waneczko Jan – ur. 1929 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Warian Pelagia – c. Pawła i Marii Sterlakiewicz, ur. 15 I 1907 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warian Seman – s. Jana i Oryny Madzik, ur. 17 II 1915 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Wasurczak Stefan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Wityk Katarzyna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Wrona Michał – s. Nestora i Marii Szarszon, ur. 30 VIII 1908 r., Łabowiec powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Wojcikiewicz Paweł – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu Worobel Bazyli – ur. 27 X 1912 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Worobec Dymitr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Worobel Mikołaj – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Wozderewicz Józef – s. Grzegorza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Wysocka Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Zasadna Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Zborowski Michał – s. Michała i Anny z domu Miglicz, po akcji „Wisła” zam. w Kuznowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.
Zubiel Wikta – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.