Berezka

БЕРЕЗКА (pol. Berezka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim.
HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna z 2007 r.

CERKIEW

CMENTARZ

Dawny cmentarz greckokatolicki. Znajduje się obok ruin cerkwi, po stronie przeciwnej od wejścia do świątyni.