Bystre

БИСТРЕ (pol. Bystre) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. jej mieszkańcami było 170 osób, w tym 160 Ukraińców i 10 POlaków [Kubijowicz, 42].

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w 2006.

CMENTARZ