Michnowiec

МИХНІВЕЦЬ(pol. Michniowiec) – do 1951 r. wieś ukraińska (od 1944 r. w rejonie Turka Ukraińskiej SRR) w powiecie leskim. Wg W. Kubijowicza w 1939 r. wieś zamieszkiwało 1200 mieszkańców: 1180 Ukraińców i 20 Żydów.

HISTORIA
[w opracowaniu]
MATERIAŁY
Poniżej: skan (PDF) książki wspomnień byłego mieszkańca wsi Wasyla Onufryka, w języku ukraińskim: W. Onufryk, Seło Mychnoweć. Spohad iz mynułoho, Użhorod 1997, ss. 90.
[w przygotowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna w przygotowaniu.