Podlodów

PODLODÓW (ukr. Підледів) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim.

CERKWISKO
Cerkiew podlodowska została zburzona przez władze Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 r. Wg informacji miejscowych mieszkańców, stała na początku wsi, po prawej stronie dzisiejszej drogi wiodącej przez wieś. Plan cerkiewny zabudowany został po wojnie przez postawienie budynku użyteczności publicznej.


Fotografie z lipca 2010 r.

CMENTARZ

Fotografie z lipca 2010 r.