Bartne

БОРТНЕ (pol. Bartne) – wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 1010 mieszkańców, w tym 1000 Ukraińców i 10 Żydów [Kubijowycz, 24].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW I
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana, z 1842 r. [Szematyzm 1936, 13].


CERKIEW II
Cerkiew prawosławna zbudowana w latach 1928-1930 [Od Komańczy do Wysowej 2012, 267].


KRZYŻE przydrożne


CMENTARZ I – przy cerkwi

CMENTARZ II – parafialny nowy
Nagrobki sprzed 1947 r.

Nagrobki po 1947 r.


UPAMIĘTNIENIA

Inne obiekty
W kolejności widoczne są: 1. ruina starego domu, po lewej stronie przy wjeździe do wsi; 2. spichlerz plebanii greckokatolickiej za cerkwią; 3. foto 2 domów przedwojennych; 4. panorama części wsi ze wzgórza za cerkwią prawosławną; 5. budynek przedwojennej szkoły.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA