Besko

БОСЬКО (pol. Besko) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej 3200 osób. Pośród nich 1650 było narodowości ukraińskiej, 1550 polskiej [Kubijowicz, 74].

HISTORIA
Prawie wszyscy mieszkańcy Beska narodowości ukraińskiej w 1945 r., zagrożeni utratą życia i majątku w następstwie działań polskich grup rabunkowych i administracji państwowej, zmuszeni zostali do ucieczki na teren Ukraińskiej SRR. Akcja „Wisła” w tej miejscowości nie miała miejsca, ponieważ we wsi pozostały rodziny mieszane lub te, które przyjęły rzymski katolicyzm i narodowość polską.
[cd. w opracowaniu]

STAN WSPÓŁCZESNY ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
[dokumentacja w przygotowaniu]

Elementy wystroju wewnętrznego dawnej cerkwi
Uciekając do USRR Ukraińcy z Beska zdołali zabrać z sobą niektóre elementy wystroju cerkiewnego oraz wyposażenia. Zostały one wykorzystane w cerkwi greckokatolickiej we wsi Raliwka (ukr. Ралівка) w rejonie samborskim w obwodzie lwowskim Ukrainy.