Bodaki

БОДАКИ (pol. Bodaki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 140 mieszkańców, w tym 135 Ukraińców i 5 Żydów [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
Dnia 10 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Bodaków 50 Ukraińców, we wsi nie pozostał żaden mieszkaniec [Misiło 2013, 1030].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z maja 2016 r.

CERKIEW I
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra, z 1902 r.
CERKIEW II
Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Dymitra, z 1932 r.


KAPLICZKI

KRZYŻE przydrożne


CMENTARZ
Nagrobki sprzed 1947 r.

Nagrobki po 1947 r.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA