Bonarówka

БОНАРІВКА (pol. Bonarówka) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie strzyżowskim. W 1939 r. liczyła 1150 mieszkańców, z czego 1135 było Ukraińcami, 5 Polakami, 5 rzymskimi katolikami posługującymi się językiem ukraińskim, 5 Żydami [Kubijowicz, 112].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN WSPÓŁCZESNY ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu, jeśli nie wskazano inaczej, z 2013 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy, zbudowana w 1841 r. Na stropach i ścianach polichromie Pawła Bogdańskiego; na stropie prezbiterium fryz wykonany w 1933 r. przez Pawła Zaporiżskiego, byłego żołnierza armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, mieszkającego w tym czasie Przemyślu.


Fotografie z lata 2007 r.

Miejsce po plebanii
Plebania stała po przeciwnej stronie dzisiejszej drogi, na przeciw cerkwi, po jej prawej stronie (patrząc od dołu w górę wsi).

KAPLICZKI
Galerie z fotografiami kapliczek umieszczane są w kolejności: od dolnej części wsi do górnej. Niektóre, w tym dwie ostatnie, nie są widoczne z drogi. Stoją w dolinie po prawej stronie końcowej części wioski.

Miejsce po nieistniejącej kapliczce.CMENTARZ

Fotografie z lata 2007 r.

Dawna ZABUDOWA i ślady po wsi
Domy sprzed deportacji bonarowian do Ukraińskiej SRR po II wojnie światowej. Miejsce po gospodarstwie, stara piwnica.