Krasna/Красна

КРАСНА (pol. Krasna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 1570 mieszkańców, w tym 1440 Ukraińców, 130 Polaków, część z nich mogła być ukraińskojęzyczna [Kubijowycz, 110].

HISTORIA
Wygnanie ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” w 1947 r. nie miało miejsca [Misiło 2013, 1038] – została zmuszona do ucieczki na Ukrainę sowiecką w 1945 r.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu w latach 2013-2016.

CERKWISKO

Miejsce po cerkwi drewnianej, poprzedniczce murowanej z 1914 r., zob. niżej.

CERKIEW

Pod wezwaniem archanioła Michała, z 1914 r. [Szematyzm 1936, 82]. Wyniki monitoringu z 2015 r.

ZABUDOWA HISTORYCZNA

Pierwsze zdjęcia to przedwojenne domy ukraińskich mieszkańców, następnie plebania greckokatolicka (stoi naprzeciw cerkwi, do drugiej stronie drogi) oraz dom ludowy (po prawej stronie od cerkwi). Nie wydaje się, aby to było historyczne centrum wsi, ponieważ budowle te zostały wzniesione na początku XX w. 

KAPLICZKI i krzyże


Kapliczka po prawej stronie przy wjeździe do wsi od strony Lutczy (pomalowana w 2016 r.).

KRZYŻE

CMENTARZ
Stan niektórych pomników w 2005 r.

Niżej: wyniki monitoringu z 2015 r.

Uzupełnienie
Odnowiony w 2015 r. pomnik na grobie greckokatolickiego parocha Krasnej ks. A. Prysłopskiego;

2. pominięte wcześniej napisy boczne na jednym z krzyży obok nowego pomnika ks. Prysłopskiego (2016 r.).