Mrzygłód

МРИГОЛОД (pol. Mrzygłód) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 720 mieszkańców: 55 Ukraińców (w tym 10 rozmawiających po ukraińsku), 615 Polaków, 50 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA
Mrzygłód nie został objęty w 1947 r. deportacją ludności ukraińskiej w ramach akcji o kryptonimie „Wisła”.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2014 r

CERKIEW
Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA