Przybyszów

ПРИБИШІВ (pol. Przybyszów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 490 mieszkańców, z których 485 było Ukraińcami, a 5 Żydami [Kubijowicz, 75]. Obecnie wieś nie istnieje.

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2011 r.

CERKWISKO


CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy

KRZYŻ przydrożny