Uście Gorlickie/Устя Руське

УСТЯ РУСЬКЕ (pol. Ujście Gorlickie) –  wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców, w tym 850 Ukraińców, 90 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów,  210 Polaków [Kubijowycz, 25].
HISTORIA
STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana 1 października 2010 r.
CERKIEW

KAPLICZKA

KRZYŻ


Budynek posterunku policji ukraińskiej
W Ujściu Ruskim w latach 1939-1944 znajdował się posterunek Ukraińskiej Policji Pomocniczej. W podpiwniczeniu domu Sawczaka (trzy pierwsze zdjęcia) mieściła się część aresztu. W dwóch pozostałych budynkach mieszkali i wykonywali swą służbę policjanci. Wszystkie budynki stoją przy drodze wjazdowej do Ujścia od strony Gorlic, pierwszy po prawej, pozostałe po lewej.

POMNIK

CMENTARZ