Babice

БАБИЧІ (pol. Babice) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1180 mieszkańców, z których 370 było Ukraińcami (w tym 170 polskojęzycznymi), 770 Polakami, 40 Żydami [Kubijowicz, 111].

HISTORIA
[w opracowaniu]
STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2005 r.

CERKIEW
Świątynia greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia NMP, z 1840 r., przebudowana w 1880 r.


CMENTARZ
Nowy, założony w połowie XIX w. Wcześniejszy, być może staroukraiński, znajdował się na terenie grodziska zwanego potem Stupnica. Wg Saładiaka [228] miejsce po grodzisku zajmuje obecnie cmentarz rzymskokatolicki.
Cechy cywilizacyjne bizantyjsko-ruskie reprezentowane b. słabo. Zachowane napisy łacińskie na kilku nagrobkach. Pozostałości murowanej kaplicy, być może greckokatolickiej.