Bobrówka

BOBRÓWKA (ukr. Бобрівка) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. wg W. Kubijowicza ludność wsi stanowiło 740 Ukraińców, 70 Polaków (w tym 60 kolonistów), 40 łacinników, 20 Żydów.

HISTORIA
Podczas deportacji w ramach akcji „Wisła” w okresie pomiędzy 16 a 20 czerwca Wojsko Polskie zmusiło do opuszczenia wsi 54 obywateli polskich narodowości ukraińskiej.

CERKIEW
Galeria prezentuje zdjęcia nieistniejącej cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego z 1734 r. nielegalnie rozebranej w 1987 r. przez miejscowych rzymskich katolików pod kierownictwem księdza Stanisława Putyły (Szypuła, I, 76-77). Dwa pierwsze pochodzą z wydań: Oleh Wolodymyt Iwanusiw, Cerkwa w rujini, Toronto 1987, s. 233; dwie następne z: Ryszard Brykowski, W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego po 33 latach, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997, s. 139-168 (fotografie na stronach 156-157).


DZWONNICA
Drewniana dzwonnica, jedyna pozostałością po dawnym zespole cerkiewnym w Bobrówce.

CMENTARZ

KAPLICZKA I

KAPLICZKA II