Brzuska

BRZUSKA (ukr. Березка) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej wg W. Kubijowicza 1480 osób, spośród nich 1310 było Ukraińcami, 120 Polakami i 50 Żydami.

HISTORIA
Na początku 1945 r. w Brzusce miał miejsce mord zbiorowy dokonany na mieszkańcach narodowości ukraińśkiej przez polskie oddziały partyzanckie z za Sanu. Jego ofiarami padło ponad 150 osób. W 1947 r. w ramach akcji „Wisła” ze wsi deportowanych zostało na Ziemie Zachodnie Polski 82 Ukraińców.

FOTOGRAFIE DAWNE
CERKWISKO
Cerkiew w Brzusce pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy z 1783 r. została podpalona w latach 80. XX w. Fotografie z 2001 r.


CMENTARZ
Fotografie z 2000 r.