Cetula

ЦИТУЛЯ (pol. Cetula) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. na 1460 mieszkańców 1170 było Ukraińcami, 140 Polakami (w tym 40 kolonistami z okresu po I wojnie światowej), 130 rzymskimi katolikami posługującymi się językiem ukraińskim, 20 Żydami [Kubijowicz, 28].

HISTORIA
[w opracowaniu]

ZABYTKi UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Materiały monitoringu z czerwca 2010 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała, zbudowana nie później, jak w 1828 r. Spłonęła podczas I wojny światowej [Szematyzm 1928, s. 376]. W 1920 r. zbudowano tymczasową kaplicę drewnianą, a w latach 30. cerkiew murowaną.


KRZYŻE

CMENTARZ

UPAMIĘTNIENIE
W głębi cmentarza, od strony wschodniej, znajdują się wykonane prawdopodobnie ok. 2002 r. nagrobki na mogiłach członków podziemia ukraińskiego w latach 1944-1947, w tym żołnierzy UPA.