Cieplice

ТЕПЛИЦІ (pol. Cieplice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 3630 mieszkańców: 2680 Ukraińców, 320 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 530 Polaków, 100 Żydów [Kubijowycz, 29].

Ukraiński dom ludowy; widok na zespół cerkiewny; pozostałe fotografie to pozostałości po zniszczonej wsi ukraińskiej Cieplice.


HISTORIA
Parafia
Do 1947 r. Cieplice posiadały przysiółki Biele, Kwiki, Nahirne, Pokrywy, Szehdy, Wołczaste, Zielniki.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 maja 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Urodzin Przenajświętszej Bogurodzicy, z 1904 r.
[w uzupełnieniu]

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ
Groby ofiar mordów
Na początku 1945 r. działający metodami bandyckimi oddział polski Narodowej Organizacji Wojskowej pod dow. Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” dokonał mordu m.in. na Ukraińcach z przysiółka Wołczaste.

Stan z 2008 r.
Cmentarz cieplicki, niestety, został udokumentowany dopiero po zniszczeniu go na początku lat 2000. przez parafię rzymskokatolicką w Cieplicach. Proboszcz zniweczył bezcenną substancję historyczną i na trwałe zmienił wygląd cmentarza. M.in. wtedy w rogu cmentarza powstało śmietnisko nagrobków ukraińskich. Wystarczyło kilka lat, aby stan tego „lapidarium” był tragiczny.

Stan z 2015 r.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA