Dzikow Nowy

НОВИЙ ДИКІВ (0pol. Dzików Nowy) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej 1440 osób, spośród których 1070 było Ukraińcami, 50 Polakami, 280 rzymskimi katolikami używającymi na co dzień języka ukraińskiego, 40 Żydów [Kubijowicz, 46].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 10 marca 2012 r.

KRZYŻE przydrożne
Fotografie 05-10 rejestrują moment przejściowy pomiędzy ostateczną destrukcją i zanikaniem dawnego krzyża kamiennego proweniencji wschodniej, a wkomponowaniem na tym samym miejscu wraz z nowym elementem w postaci drewnianego ogrodzenia nowego krzyża, metalowego, odpowiadającego współczesnej technologii i estetyce wiejskiej rzymskiego katolicyzmu.