Hruszowice

ГРУШОВИЧІ (pol. Hruszowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1020 mieszkańców: 960 Ukraińców, 30 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 30].

Upamiętnienie Ukraińskiej Powstańczej Armii

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2012 r.

CMENTARZ

Cmentarz hruszowicki podzielony jest na część lewą i prawą.  Galeria ta przedstawia nagrobki ukraińskie części lewej (klasyfikacja może nie być trafna w przypadku napisów wykonanych łacinką).

Galeria ta przedstawia nagrobki ukraińskie części prawej (klasyfikacja może nie być trafna w przypadku napisów wykonanych łacinką).

BIBLIOGRAFIA