Iskań

ІСКАНЯ (pol. Iskań) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1450 mieszkańców: 1210 Ukraińców, 40 Polaków, 160 rzymskich katolików posługujących sie językiem ukraińskim, 40 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA
ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
CERKWISKO


Fotografie z 2005 r.

CMENTARZ

Fotografie z 2005 r.