Krasne

КРАСНЕ (pol. Krasne ) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 650 mieszkańców, w tym 380 Ukraińców, 260 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 28].

HISTORIA
Ukraińscy mieszkańcy Krasnego zostali zmuszeni do ucieczki z wsi rodzinnej wiosną 1945 r. po mordach zbiorowych podziemia polskiego na Ukraińcach w Piskorowicach i innych wsiach sąsiednich.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 maja 2015 r.

KRZYŻE przydrożne
W Krasnym stoi jeden krzyż o wyraźnej bizantyjsko-ukraińskiej proweniencji cywilizacyjnej – w dawnym środku wsi (gdy jeszcze nie było tu budowanego w latach 30. kościoła).KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA