Łówcza

ЛІВЧА (pol. Łówcza) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1670 mieszkańców: 1110 Ukraińców, 420 Polaków, 50 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 90 Żydów [Kubijowycz, 46].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew łówczańska św. Paraskewy zbudowana została około 1820 r. Jak pisał autor „Schematyzmu Eparchii Przemyskiej” na 1879 r. „Dziedzic H. Jan Matczyński zbudował sobie w piwnicach pod cerkwią grób rodzinny, gdzie spoczywają ciała Matczyńskich. Sposób budowy tej cerkwi jak wewnątrz tak i zewnątrz jest zupełnie łaciński, bo taka była wola tego dziedzica” (tłum. moje – B.H., s. 218).CMENTARZ
W prawym dolnym rogu cmentarza, tuż przy jego granicy i przy dawnym wejściu, widoczny jest porośnięty barwinkiem kopiec. Prawdopodobnie jest to pozostałość po symbolicznym grobie nieznanego żołnierza z okresu 1944-1947.

Fotografie z lipca 2010 r.

KRZYŻE
Pierwszy krzyż stoi na wzniesieniu naprzeciw kościoła rzymskokatolickiego; napisy utracone. Drugi niżej, przy drodze wiodącej z drogi głównej na wzniesienie, gdzie stoi kościół, a dalej cerkiew.


Fotografie z lipca 2010 r.