Lubycza Kniazie

LUBYCZA KNIAZIE (ukr. Любича Князі) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. Według danych statystycznych Wołodymyra Kubijowicza w 1939 r. zamieszkiwało tę wieś 2480 osób, spośród których 2430 było Ukraińcami, 5 Polakami, 35 „łacinnikami” (osobami ukraińskojęzycznymi o obrządku rzymskokatolickim), 10 Żydami.

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
CERKIEW
Wygląd od zewnątrz, stan na kwiecień 2011 r.


Wygląd od wewnątrz, część po lewej stronie od wejścia (północna), stan na kwiecień 2011 r.

Część po prawej stronie od wejścia (południowa), stan na kwiecień 2011 r.

Nawa główna i kopuła nad nawa główna, stan na kwiecień 2011 r.


CMENTARZ I
Cmentarz ten stanowi zapewne ocalałą część dawnego cmentarza przycerkiewnego, który mógł otaczać cerkiew od północy, wschodu i zachodu (na południe od cerkwi mogła stać stara dzwonnica drewniana w miejscu obecnej murowanej, następnym ograniczeniem były pola orne leżące tuż za dzwonnicą). Wszystkie krzyże nagrobkowe pochodzą z XIX w., pochówki została przeniesione na nowy cmentarz jeszcze przed I wojną światową.

Fotografie z kwietnia 2011 r.

CMENTARZ II
Nowy cmentarz greckokatolicki został założony przed I wojną światową. W 1944 r. spoczęli tu Ukraińcy z Kniazi rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką w kwietniu 1944 r.
[galeria w opracowaniu]