Lubycza Kameralna

LUBYCZA KAMERALNA (ukr. Любича Камеральна) – do 19047 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. wg Wołodymyra Kubijowicza liczyła 2320 mieszkańców: 2130 Ukraińców, 80 Polaków, 70 osób wyznania rzymskokatolickiego, tzw. „łacinników”, 20 Żydów i 20 osób narodowości niemieckiej lub innej.

CMENTARZ
Na terenie cmentarza do 1988 r. stały ruiny cerkwi drewnianej. Po jej rozbiórce na cerkwisku staranienm Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej postawiona została w 1990 r. drewniana dzwonnica przeniesiona z niedalekich Teniatysk.


Fotografie z września 2010 r.

KRZYŻE przydrożne