Myców

MYCÓW (ukr. Миців) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim (do 1944 r. w powiecie sokalskim). W 1939 r. liczyła 630 mieszkańców, w tym 540 Ukraińców, 25 Polaków, 55 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików i 10 Żydów [Kubijowycz, 81].

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

Delegacja w Liskach

Grekokatolicy z Mycowa podczas święta parafialnego w Liskach.
Fotografia przekazana przez Halinę Łeśkiw.


Wnętrze i wystrój wnętrza cerkwi w Mycowie przed 1945 r.
Fotografia przekazana przez Halinę Łeśkiw.

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE

CERKIEW
Galeria przedstawia stan współczesny cerkwi św. Mikołaja w Mycowie, zbudowanej w 1859 r. Najpóźniej od 1947 r. po 2006 r. była nieczynna i zamknięta. Na przełomie lat 40/50 magazyn miejscowego PGR-u. W latach 90. zainteresowała się obiektem Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej: na miejsce dachu, który stanowiły strzępy blachy i papy, położono nowy, blaszany; wykonano inne prace remontowe. W 2006 r. adaptowana na kościół rzymskokatolicki parafii w Żniatynie.

Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.

MOGIŁA Strzelców Siczowych
Symboliczna mogiła Strzelców Siczowych znajduje się na cmentarzu przycerkiewnym, po prawej stronie murowanej bramy wejściowej, nad skarpą przy drodze. Jest to jeden z nielicznych ocalałych obiektów ze sfery upamiętnień ukraińskich walk o wolność w okresie I wojny światowej. Mogiła w formie kurhanu usypana została prawdopodobnie na początku lat 40. XX w.
Fotografie wykonano 23 sierpnia 2010 r.


BRAMA cmentarna
Murowana brama stanowiła wejście na znajdujący się obok cerkwi stary, nieczynny cmentarz, a zarazem jedno z bocznych wejść na plac przycerkiewny. Główne wejście do mycowskiej cerkwi znajdowało się tam, gdzie obecnie.
Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.CMENTARZ przycerkiewny
Znajdujący się tuż obok cerkwi cmentarz nie był czynny już przed II wojną światową. Pochówków dokonywano na cmentarzu założonym na północnym końcu wsi (patrz niżej: galeria Cmentarz)
Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.


CMENTARZ
Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.KRZYŻ przydrożny
Krzyż stoi po prawej stronie drogi polnej biegnącej do Dłużniowa, pomiędzy cerkwią a gospodarstwem na północnym skraju wsi.
Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.