Nielepkowice

НЕЛИПКОВИЧІ (pol. Nielepkowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 890 mieszkańców: 340 Ukraińców, 540 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 maja 2015 r.

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi pod wezwaniem sw. Jana Teologa, zbudowanej w 1788 r. [Szematyzm 1905, 450]. Świątynia została zniszczona przez rzymskich katolików po deportacjach greckich katolików/Ukraińców w latach 1945-1947 r. Okoliczności nie są znane.KRZYŻ przydrożny


KOMENTARZE