Ujkowice

UJKOWICE (ukr. Вуйковичі) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim.

HISTORIA
Wg W. Kubijowicza w Ujkowicach w 1939 r. mieszkało 1470 osób: 880 Polaków, 550 Ukraińców i 40 Żydów.
W 1945 r., dnia 3 marca, zamordowany został przez nieznany polski oddział partyzancki lub bandę rabunkową greckokatolicki paroch wsi, ks. Iwan Sorokewicz (1863-1945). Ofiarą śmiertelną napadu na plebanię padła także jego żona Konstantyna, a we wsi 12 innych Ukraińców zamieszkujących Ujkowice.

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
CERKIEW
Świątynia murowana pod wezwaniem Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa zbudowana została w 1846 r.; pokryta blachą w 1902 r. Po deportacjach ludności ukraińskiej w latach 1945-1947 nieużytkowana. Porównanie stanu cerkwi prezentowanych trzech galerii zdjęć pokazuje, że destrukcja świątyni po zawaleniu się dachu postępuje bardzo szybko i nieodwracalnie.
Fotografie z 1 listopada 2010 r.
CMENTARZ
Stan cmentarza w okresie 2005-2010 uległ znacznym zmianom, m.in. zniknęły ukraińskojęzyczne tablice informujące o osobie pochowanej, żelazne ogrodzenia widoczne na zdjęciach pierwszej galerii.