Żurawce

ЖУРАВЦІ (pol. Żurawce) do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 2860 osób, w tym 2640 Ukraińców, 100 Polaków (w tym 70 kolonistów), 70 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 50 Żydów [Kubijowycz, 66].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2011 r.
CERKIEWKRZYŻE i figury

CMENTARZ przycerkiewny
Fotografie galerii nie rejestrują wszystkich krzyży na cmentarzu w Żurawcach. Komplet stanowią tylko te, które posiadają inskrypcje. Należy zwrócić uwagę na upamiętnienie żurawczan, którzy w ten czy inny sposób związani byli z działalnością w obronie ludności ukraińskiej zorganizowaną jako UPA i inne formacje powstańcze.

CMENTARZ II