Bubel Łukowiska

БУБЕЛЬ ЛУКОВИСЬКA (pol. Bubel Łukowiska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. Po 1905 r. tutejsza ruska (ukraińska) uległa polonizacji poprzez narzucenie jej obrządku rzymskokatolickiego.

HISTORIA
Według spisu powszechnego z 14 lutego 1946 r. we wsi mieszkało 238 osób. Statystyki deportacyjne przygotowywane w okresie akcji „Wisła” wymieniają faktyczną ilość mieszkańców jako 205 osób. Deportacja ludności ukraińskiej z Bubla Łukowiska w ramach akcji „Wisła” odbywała się dwukrotnie: 30 czerwca i 20 lipca 1947 r. Pierwszy rzut objął 5 rodzin (17 osób), drugi 6 rodzin (41 osób) ukraińskich. We wsi pozostało 46 rodzin uznanych za polskie (147 osób) [Tłomacki, 272, 279].

CMENTARZ
Fotografie wykonano w kwietniu 2011 r. (uwaga: napis na zdjęciach galerii bubel stary to pozostałość przez przypadek nie usuniętej nazwy roboczej, przepraszam).