Dereczanka

ДЕРЕЧАНКА (pol. Dereczanka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biala Podlaska. Po 1905 r. tutejsza ludność ruska (ukraińska) uległa polonizacji poprzez narzucenie jej obrządku rzymskokatolickiego.

HISTORIA
Podczas akcji „Wisła” Wojsko Polskie w ramach czystki etnicznej deportowało z Dereczanki 179 obywateli polskich narodowości ukraińskiej [Tłomacki, s. 273].

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Zdjęcia wykonane zostały w kwietniu 2011 r.
Tradycyjna ARCHITEKTURA WSI


KRZYŻ przydrożny
Drewniany wschodni krzyż przydrożny stoi po lewej stronie drogi prowadzącej do Dereżanki od zachodu. Postawiony po 1989 r.