Dobratycze

ДОБРАТИЧІ (pol. Dobratycze) – wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
[w opracowaniu]

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Zdjęcia wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.
CERKIEW


CMENTARZ