Holeszow

ГОЛЕШІВ (pol. Holeszów) – wieś ukraińska w powiecie włodawskim. W latach 1875-1905 tutejsza ruska (ukraińska) ludność greckokatolicka uległa przymusowej polonizacji poprzez narzucenie jej obrządku rzymskokatolickiego.

HISTORIA
[w opracowaniu]
FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonano w kwietniu 2011 r.
CERKIEW


CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ