Husinka

ГУСИНКА (pol. Husinka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
UPAMIĘTNIENIE ofiar
Na obrzeżach wsi stoi pomnik 59 ofiar egzekucji dokonanej przez policję niemiecka z Białej Podlaskiej w 1942 r.
Większość ofiar nosi ukraińskie nazwiska zakończone na -uk.