Kijowiec

КИЇВЕЦЬ (pol. Kijowiec) – wieś ukraińsko-polska w powiecie Biała Podlaska. W 1936 r. zamieszkiwało ją ok. 200 ukraińskich rodzin prawosławnych i 6 rzymskokatolickich [Saładiak, 395]. W latach 1905-1921 tutejsza ruska (ukraińska) ludność greckokatolicka uległa przymusowej polonizacji poprzez narzucenie jej obrządku rzymskokatolickiego.

HISTORIA
W 1872 r. miejscowa parafia greckokatolicka liczyła 1464 wiernych [Saładiak, 395].
[cd. w opracowaniu]

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.
CERKWISKO I
Pierwsza wzmianka o cerkwi kijowieckiej pochodzi z 1531 r. Być może obok niej stała inna cerkiew, wzmiankowana w dokumencie wizytacji z 1726 r. [Słobodian, 211-212].


CERKWISKO II
Prawdopodobnie chodzi o miejsce, gdzie w latach 1936-1938 stał prawosławny budynek modlitwy, zniszczony przez rząd polski. Dziś jest to miejsce po tej samej stronie drogi, co nowy cmentarz, naprzeciw stojącego po drugiej stronie drogi sklepu.

Nowa CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha, zbudowana z funduszy i wysiłkiem prawosławnych Ukraińców z Kijowca w latach 1981-1986 [Słobodian, 212].

KRZYŻ przydrożny

CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy