Lebiedziew

ЛЕБЕДІВ (pol. Lebiedziew) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1523 r. W XVI wieku istniała tu parafia prawosławna erygowana przez Mikołaja Sapiehę. Na przełomie XVII/XVIII wieku zbudowana została nowa cerkiew drewniana, rozebrana w 1878 r. [Słobodian, 259].
[w opracowaniu]

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
CMENTARZ