Olszyn

ВІЛЬШИН (pol. Olszyn) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
Na przełomie XIX i XX wieku na prawosławnym cmentarzu została wzniesiona drewniana kaplica, będąca filia prawosławnej parafii w Rokitnie [Słobodian, 121]. Zniesiona prawdopodobnie po objęciu tych terenów państwowością polska po 1918 r.
Wieś nie jest wzmiankowana u Saładiaka, Tłomackiego.
FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.
CMENTARZ