Pawłów Stary

ПАВЛІВ СТАРИЙ ( pol. Pawłów Stary) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
[w opracowaniu]
FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonano po koniec kwietnia 2011 r.
CERKIEW
Pierwsze wzmianki o cerkwi w Pawłowie datowane są na 1534 r. W 1777 r. dawna cerkiew spłonęła. Na jej miejscu w tym samym roku stanęła nowa cerkiew św. Mikołaja, której losy po wejściu wsi w skład państwa polskiego nie są znane, jednak nie przetrwała zbyt długo, gdyż w 1930 r. w ramach antyukraińskiej akcji neounijnej rządu II RP i podlaskiego biskupa rzymskokatolickiego Przeździeckiego zbudowana została nowa cerkiew. Ta przetrwała do dziś. [Słobodian, 320-321].


CMENTARZ