Poloski

ПОЛОСКИ (pol. Połoski) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska.

HISTORIA
We wsi znajduje się odsłonięte 22 września 1991 r. antagonizujące społeczność wiejską upamiętnienie kilku żołnierzy polskich, którzy zostali zabici w Połoskach we wrześniu 1939 r. Napis na płycie przytwierdzonej do głazu informuje, że sprawcami byli „komuniści ukraińscy”. Nie odpowiada to pamięci mieszkańców wsi. Według relacji zebranych przez Bogdana Huka w kwietniu 2011 r. żołnierze polscy rabowali mieszkańców, a ci stawiali opór. Z ideologią komunistyczna i ukraińska narodowością sprawców zabójstwo nie miało nic wspólnego, ponieważ stanęli oni w obronie swej własności (chodziło o konie, stanowiące najcenniejszą część inwentarza żywego każdego rolnika).
[w opracowaniu]
FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.
CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1876 r. [Słobodian, 335].


CMENTARZ