Żdzarka

ЖДЖАРКА (Зджарка) (pol. Żdzarka) – do 1918 r. wieś ukraińska w powiecie włodawskim.

HISTORIA
[w opracowaniu]

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Zdjęcia wykonano w maju 2011 r.
CMENTARZ


TABLICE informacyjne
Cechą charakterystyczną współczesnych tablic informacyjnych jest ukrycie lub pozbawienie ludności Podlasia poczucia tożsamości narodowej czy określeń sfer kulturowych, np. Ruś. Na tablicach nie ma słowa „Rusin”, „ruski”, nie mówiąc o „Ukrainiec”, „ukraiński”, jakkolwiek na początku XX w. poczucie ukraińskie narodowe niekoniecznie musiało być mieszkańcom Żdzarki obce.