Zapałów

ЖАПАЛІВ (pol. Zapałów) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1880 mieszkańców, w tym 1300 Ukraińców, 80 Polaków, 450 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim oraz 50 Żydów [Kubijowycz, 32]. DOKUMENTY Księga bractwa cerkiewnego parafii św. św. Kosmy i Damiana z połowy XVIII w. Mordy na mieszkańcach maj (?) […]

Mordy na ludności ukraińskiej 1944-1947

MORDY NA LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1944-1947   ADAMÓWKA grudzień 1945 r. [?], [m.p.] – Fragment sprawozdania prawdopodobnie referenta politycznego rejonu II Okręgu II Kraju Zakerzońskiego Michała Borysa „Żana” o mordach na Ukraińcach we wsi Adamówka […] 10 kwietnia 1945 r. polska banda zamordowała takie osoby: Kryłeński Iwan – lat 60; Duda Petro – […]

Radawa

РАДАВА (pol. Radawa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1130 mieszkańców, z pośród których 710 było Ukraińcami, 380 Polakami, 40 Żydami [Kubijowycz, 29]. HISTORIA Radawa, pierwotnie Rudawa, jako osada prawdopodobnie istniała jeszcze w czasach staroukraińskiego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. W dokumentach wzmiankowana po raz pierwszy w 1378 r. w nadaniu […]