Kosztowa*

КОCТЕВА(pol. Kosztowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1400 mieszkańców: 730 Ukraińców, 630 Polaków (w tym 280 kolonistów), 40 Żydów [Kubijowycz, 111].

HISTORIA

Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Kosztowej 203 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

Dokumenty
1945, marzec 13, Przemyśl – Fragment raportu sytuacyjnego KPMO w Przemyślu dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu za okres 8 luty – 12 marzec 1945 r. o mordzie na Ukraińcach w Kosztowej

W nocy 3. 3. 1945 grupa składająca się z około 200 ludzi uzbrojonych w karabiny maszynowe i automaty napadła w gromadzie Kosztowa na ludność ukraińska szykującą się do wyjazdu na Wschód. W czasie tego napadu zostali zabici: Stefaniszyn Michał, Dańczak Wasal, Skowronek Piotr, Kawiak Józef. […]
Komendant Powiatowy MO

(-) F. Bielak
Oryginał, maszynopis. APP, SPP 49, k. 173–174.