Liskowate

ЛІСКОВАТЕ (pol. Liskowate) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim.

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2009 r.

CERKIEWCMENTARZ