Żulice

ЖУЛИЧІ (pol. Żulice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie Tomaszów Lubelski. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 365 Ukraińców, 232 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 391].

HISTORIA
[w opracowaniu]

ZDJĘCIA HISTORYCZNE
OPIS: nr 1: Budynek Ukraińskiej Szkoły Ludowej w Żulicach, 1940 r. (mieścił się w domu Webendów, który został podpalony przez oddział AK w 1944 r.; Kateryna Webenda została zamordowana przez podziemie polskie), przed budynkiem wychowawczyni grupy przedszkolnej; nr 2: pod cerkwią w Żulicach stoją członkowie miejscowego bractwa cerkiewnego, 1940 r.: pierwszy od lewej Iwan Jacuszyk, Wasyl Herba, ksiądz prawosławny, w drugim rzędzie NN, Iwan Mysiuk i Iwan Policha.

ZDJĘCIA DAWNE
Ukraińcy z Żulic, którzy zostali deportowani na Ukrainę, odwiedzają wieś rodzinną, koniec lat 90. XX w.
OPIS: nr 2: koło grobu Wasyla Jacuszyka, zamordowanego przez polskie podziemie 7 kwietnia 1944 r.; nr 3-9: koło grobów bliskich oraz lapidarium; zdjęcie nr 0, ostatnie: grób Zacharii Hrycyka, męża zaufania, zamordowanego przez podziemie polskie 30 maja 1942 r. jako pierwsza ukraińska ofiara mordów w Żulicach