Stare Sioło

СТАРЕ СЕЛО (pol. Stare Sioło) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyło 3380 mieszkańców, w tym 2630 Ukraińców, 60 Polaków (w tym 30 kolonistów), 590 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 100 Żydów [Kubijowycz, 47].

DOKUMENTY

Mord na mieszkańcach

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.

[…] marca 1945 r. Po akcji polska milicja przyjechała do Starego Sioła, gdzie zabiła 20 osób (wśród nich kobiety i dzieci). […]

Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 861. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Przysiółek Lipina

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.

[…] kwietnia 1945 r. Polska milicja zastrzeliła w Lipinie uciekającego w kierunku lasu gospodarza. […]

Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 862. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

 

KSIĄŻKA MELDUNKOWA