Buśno

БУСЬНО (pol. Buśno) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 599 Ukraińców, 21 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 327].

HISTORIA
Po raz pierwszy wymieniono Buśno w dokumentach w 1431 r. Cerkiew wzmiankowana po raz pierwszy w 1563 r. [Słobodian, 108].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew Wniebowstąpienia NMP, ufundowana przez biskupa Maksymiliana Ryłłę, poświęcona 21 grudnia 1773 r. (znane są też informacje, iż nastąpiło to w 1795 r.); Odnowiona w 1883 r. W 1919 r. przemocą zajęta przez Kościół rzymskokatolicki, przebudowana w 1925 r. W 1940 r. powstałą parafia prawosławna kontynuująca tradycję kijowską, przetrwała do 1944 r., po czym znowu zajęta przez Kościół [Słobodian, 108].PLEBANIA


CMENTARZE
W Buśnie znajdują się cmentarze greckokatolicki i prawosławny. Ten pierwszy jest zupełnie zaniedbany, bez jakiejkolwiek pozostałości. Od strony drogi stoi przed nim upamiętnienie postawione przez rzymskich katolików, zapewne z inicjatywy miejscowej parafii.
Cmentarz greckokatolicki/unicki

Cmentarz prawosławny


a
KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA