Kłokowice*

КЛОКОВИЧІ (pol. Kłokowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 340 mieszkańców: 335 Ukraińców, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

Po deportacji większości mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  37 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1045].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Rusłana” o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcu w Kłokowicach

[…] 4 sierpnia 1946 r. o godzinie 8. Rano WOP z Kalwarii w liczbie 30 osób przyjechał do Kłokowic […]. Spotkali we wsi 52-letniego gospodarza Iwana Ostapa, pobili go i w końcu zastrzelili. […]

Źródło: Wisti z terenu [za lipiec 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 533. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA