Kłokowice*

КЛОКОВИЧІ (pol. Kłokowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 340 mieszkańców: 335 Ukraińców, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

Po deportacji większości mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  37 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1045].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Rusłana” o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcu w Kłokowicach

[…] 4 sierpnia 1946 r. o godzinie 8. Rano WOP z Kalwarii w liczbie 30 osób przyjechał do Kłokowic […]. Spotkali we wsi 52-letniego gospodarza Iwana Ostapa, pobili go i w końcu zastrzelili. […]

Źródło: Wisti z terenu [za lipiec 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 533. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA