Hruszowice

ГРУШОВИЧІ (pol. Hruszowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1020 mieszkańców: 960 Ukraińców, 30 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 30].

Upamiętnienie Ukraińskiej Powstańczej Armii

HISTORIA
Fragment wspomnień Daniela Drewki ur. w 1924 r. w Nienowicach w powiecie jarosławskim
Wiele zła narobił nam posterunek milicji w Stubnie, zwłaszcza wiosną 1945 r. Odznaczyli się zwłaszcza trzej bracia Zwierkowscy. W Gajach zastrzelili Michała Kmecia, 22-letniego mieszkańca Nienowic.
D. Drewko, Spomyn Danyła Drewka-„Worony”, w; Zakerzonnia. Spohady wojakiw UPA, t. V, Warszawa 2005, s. 55. Tłum moje – B.H.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2012 r.

CMENTARZ

Cmentarz hruszowicki podzielony jest na część lewą i prawą.  Galeria ta przedstawia nagrobki ukraińskie części lewej (klasyfikacja może nie być trafna w przypadku napisów wykonanych łacinką).

Galeria przedstawia nagrobki ukraińskie części prawej (klasyfikacja może nie być trafna w przypadku napisów wykonanych łacinką).

BIBLIOGRAFIA