Krakiwski Wisti 1939-1945

ARCHIWUM tygodnika KRAKIWSKI WISTI

KRAKIWSKI WISTI (pol. Wiadomości Krakowskie; ukr. Краківські вісті) – niemieckie czasopismo codzienne ukazujące się w Krakowie w latach 1939-1944 w języku ukraińskim. Nieoficjalny organ prasowy Ukraińskiego Komitetu Centralnego, wydawany w krakowskim Wydawnictwie Ukraińskim, przeznaczony dla Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie. Redaktorem naczelnym był M. Chomiak. Częstotliwość ukazywania się: do 30 maja 1940 r. dwa razy, następnie trzy razy w tygodniu. W okresie 10 października 1944 r. – 4 kwietnia 1945 r. ukazywało się pod niezmienionym tytułem w Wiedniu.

Galeria udostępnia fragmenty numerów gazety z okresu 1944 – 1944, dotyczące Ukraińców w dzisiejszych granicach Polski. Całość wydania „Krakiwski Wisti” dostępna jest w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, skąd pochodzi prezentowany tu wybór. Jakość materiału nie zawsze jest zadowalająca, jednak może stanowić pomoc dla osób zainteresowanych tym wydawnictwem. Winietki służą jedynie jako informacja o kolejnym numerze i dacie jego ukazania się.
UWAGA: okres oczekiwania na otwarcie pierwszej fotografii niekiedy może być dłuższy od przeciętnego ze względu na konieczność udostępnienia czytelnego tekstu stron KW (przeciętny ciężar jednej fotografii to ok. 500 KB).

ROCZNIK 1941
Numery ze stycznia-marca 1941 r.


Numery z kwietnia-czerwca 1941 r.

Numery z lipca-listopada 1941 r.

ROCZNIK 1944
Numery ze stycznia-czerwca 1944 r.
Część pierwsza